Flyselskap

SAS bestiller 50 Airbus A320neo

SAS styreleder torsdag 1 februar 2018 SAS bestiller

SAS har i dag besluttet å bestille 50 Airbus A320neo-fly, som skal leveres fra våren 2019 til 2023. Med dette får SAS for første gang fra 2023 en enhetsflåte bestående av markedets mest effektive og miljøvennlige kort- og mellomdistansefly. 

Siden vi for drøyt et år siden begynte å fly de nye Airbus A320neo har vi fått en meget positiv respons fra kundene. Jeg gleder med derfor til at vi gjennom denne ordren kan fortsette å forbedre og investere i vårt tilbud til kundene og dermed i SAS’ framtid. Dessuten skaper vi for første gang en enhetsflåte. Gjennom å bestille 50 Airbus A320neo får vi tilgang til markedets mest effektive fly, og kan ytterligere effektivisere vår virksomhet, samt ytterligere minske våre klimapåvirkende utslipp.

Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

–      Vi er stolte over den tillit som SAS viser oss. Airbus A320neo kommer til å komplettere SAS’ allerede eksisterende Airbus-flåte, med uslåelig drivstoffeffektivitet, de laveste driftskostnader og miljøpåvirkning. Det er det perfekte valget for SAS’ erstatning av eldre fly. Med dette kommer SAS’ passasjerer til å kunne nyte den beste komfort i luften, sier Eric Schulz, Chief Commercial Officer i Airbus.

Airbus A320neo har 15-20% lavere drivstofforbruk per setekilometer, enn de fly som fases ut av trafikk. De klimapåvirkende utslippene minskes ytterligere gjennom anvendelse av biobrensel. SAS investerer allerede i dag i biodrivstoff, og har arbeidet allerede i mange år for å stimulere til økt produksjon av denne typen drivstoff.

De siste årenes investeringer i tilbudet til kundene, samt effektiviseringer i virksomheten, har bidratt til SAS’ forbedrete økonomiske lønnsomhet, og dermed gjort det mulig å gjennomføre dagens ordre. SAS jobber nå med effektiviseringer på 3 milliarder SEK frem til 2020. Selv etter 2020 må SAS fortsette å effektivisere virksomheten, og gjennom fornyelsen av flyflåten, og innføringen av en enhetsflåte kan SAS ytterligere effektivisere den operative plattformen.  skjult egenkapital pengestøtte Kun to piloter SAS bestiller

SAS bestiller en moderne og effektiv enhetsflåte

SAS har allerede 17 Airbus A320neo i trafikk fra den forrige ordren på 30 Airbus A320neo. Dagens bestilling gjør at SAS kommer til å ha minst 80 A320neo i trafikk i løpet av 2023. Ordren på 50 Airbus A320neo er delt i to deler. De første 15 nye Airbus A320neo, med leveranse fra våren 2019 til 2021, er sikret gjennom intensjonsavtaler med leasing-givere. De resterende 35 Airbus A320neo kommer til å leveres direkte fra direkte fra Airbus frem til 2023.

Flyordren inkluderer også opsjoner på ytterligere fem Airbus A320neo. Videre har SAS mulighet til å utøke antallet fly som kan leies fra leasing-selskap. Sammen med de eksisterende flyene, skaper det en fleksibilitet for tilvekst ved de rette forutsetninger.

Flyene kommer til å finansieres gjennom en kombinasjon av finans-leaser, sale/leaseback, samt egengenerert cashflow. Samtlige fly kommer til å være utrustet med høyhastighets-WiFi, og SAS’ nye, populære kabininteriør.

Harmoni i flåten

SAS har siden 2012 jobbet med å harmonisere og forenkle flyflåten. I dag har SAS to flytyper i trafikk innen Europa, sammenlignet med seks forskjellige i 2012. I takt med leveransene av de nye Airbus A320neo kommer SAS til å fase ut Boeing 737 og eksisterende Airbus A320 fly. I samband med dette forenkles SAS flyflåte ytterligere til en enhetsflåte bestående av Airbusfly på både kort-, mellom- og langdistanseruter. Det kommer til å gi økt fleksibilitet og gir ytterligere forenklinger og effektiviseringer i produksjonen.

Som helhet gir denne flyordren SAS en svært konkurransekraftig flyflåte med tanke på miljøpåvirkning, kundekomfort og kostnadseffektivitet.

Listeprisen på de 35 Airbus A320neo-flyene, inklusive motorer som bestilles fra Airbus, er på nesten 4 milliarder USD, før de rabatter som er gitt i forhandlingene mellom SAS og Airbus. De ytterligere 15 Airbus A320neo leies av leasing-selskap. Bestillingen til Airbus gjøres av SAS’ heleide datterselskap Gorm Asset Management Ltd.

SAS har enda ikke valgt hvilken motor som skal benyttes på flyene.

Kilde: Pressemelding SAS