Flyselskap

Lufthansa tilbakebetaler støtteordningen

Lufthansa tilbakebetaler støtteordningen
Foto: Lufthansa.

På fredag ​​tilbakebetalte Deutsche Lufthansa AG alle gjenværende statlige tiltakspakker gitt av den Tyske Forbundsrepublikken. Lufthansa tilbakebetaler støtteordningen mye tidligere enn opprinnelig planlagt. Dette ble muliggjort først og fremst av den økende etterspørselen etter flyreiser, den raske omstruktureringen og transformasjonen av Lufthansa-konsernet og kapitalmarkedenes tillit til selskapet.

Dette betyr at i morges ble Silent Participation II fra Forbundsrepublikken Tysklands økonomiske stabiliseringsfond (ESF) på 1 milliard euro tilbakebetalt i sin helhet. Etter at selskapet allerede hadde tilbakebetalt Silent Participation I i oktober, hvorav kun 1,5 milliarder euro ble trukket, er den ubrukte og gjenværende delen nå også avsluttet. I februar i fjor hadde selskapet allerede tilbakebetalt et KfW-lån på 1 milliard euro tidligere enn forventet. Dette betyr at alle tyske lån og Silent Participations, inkludert renter, nå er henholdsvis tilbakebetalt. Under denne betingelsen har ESF forpliktet seg til å selge sin eierandel i Deutsche Lufthansa AG på ca. 14 prosent av aksjekapitalen senest i oktober 2023.

Carsten Spohr CEO Lufthansa. Foto: Lufthana.

På vegne av alle Lufthansa-ansatte vil jeg takke den tyske regjeringen og de tyske skattebetalerne. I den mest alvorlige økonomiske krisen i selskapets historie har de gitt oss et perspektiv for fremtiden. Dette har gjort oss i stand til å redde mer enn 100 000 arbeidsplasser. Vi er stolte over at vi klarte å holde løftet tidligere enn forventet og betale tilbake den tyske økonomiske støtten Jeg vil takke våre ansatte for deres store engasjement og spesielt våre kunder som har vært lojale mot oss i disse utfordrende tider. Lufthansa var i stand til å stole på Tyskland og Tyskland kan stole på Lufthansa. Mange utfordringer gjenstår. Vår ambisjon er å styrke vår posisjon blant verdens ledende flyselskaper. For dette formål vil vi konsekvent fortsette restruktureringen og transformasjonen av selskapet.

Carsten Spohr, administrerende direktør i Lufthansa.

På fredag ​​tilbakebetalte Deutsche Lufthansa AG alle gjenværende statlige tiltakspakker gitt av den Tyske Forbundsrepublikken. Lufthansa tilbakebetaler støtteordningen
Foto: Lufthansa.

Lufthansa tilbakebetaler støtteordningen

I juni 2020 ryddet aksjonærene i Deutsche Lufthansa AG veien for stabiliseringstiltakene til Det økonomiske stabiliseringsfondet (ESF) i den Tyske Forbundsrepublikken. Den tyske regjeringens pakke ga opprinnelig tiltak og lån på til sammen 9 milliarder euro, hvorav selskapet totalt har trukket rundt 3,8 milliarder euro av kreditten. Dette inkluderer rundt 306 millioner euro som ESF bygde opp sin aksjepost i Deutsche Lufthansa AG med.

For å refinansiere eksisterende forpliktelser og de statlige stabiliseringspakkene, har selskapet tatt ulike gjelds- og egenkapitalfinansieringstiltak siden høsten 2020. Ved å gjøre dette har det dratt nytte av finansmarkedenes stadig økende tillit til Lufthansa-konsernets fremtidsutsikter.

I november 2020 gjorde selskapet et «comeback» i kapitalmarkedene med en konvertibel obligasjon med et samlet volum på 600 millioner euro og en foretaksobligasjon på 1 milliard euro. I februar 2021 utstedte Deutsche Lufthansa AG igjen en obligasjon på 1,6 milliarder euro. En annen obligasjonsplassering fulgte i juli 2021 på 1 milliard euro. I oktober 2021 gjennomførte selskapet vellykket en kapitalutvidelse. Bruttoprovenyet fra kapitalforhøyelsen beløp seg til 2,2 milliarder euro. Til slutt, 9. november 2021, var Lufthansa-gruppen igjen vellykket aktiv på finansmarkedet og utstedte en obligasjon på 1,5 milliarder euro.

%d bloggere liker dette: