Flyplass Flyselskap

Forsøk på å tvinge frem tvungen lønnsnemnd: Flyteknikerne frykter gjentakelse av 2022

tvungen lønnsnemnd
Foto: Swedavia – Kalle Sanner

Flyteknikerne frykter at NHO Luftfart gjentar grepet fra 2022, og rammer luftambulansen i en såkalt «lockout». Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) skal møte NHO Luftfart hos Riksmekleren onsdag og torsdag denne uken. Blir de ikke enige, blir det streik fra midnatt torsdag.

Samtidig har NHO Luftfart varslet plassoppsigelse for samtlige øvrige medlemmer i avtalen. Grepet er helt normal prosedyre, fremholder NHO Luftfart. Les hele svaret deres lenger ned.

Men NFO reagerer sterkt, fordi det endte med såkalt «lockout» i 2022. Seks dager senere varslet daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen tvungen lønnsnemnd. Nå frykter de at historien gjentar seg.

tvungen lønnsnemnd
Foto: Babcock.

Luftambulansene rammes

I forkant av meglingen har NFO levert inn plassfratredelse for 30 av sine medlemmer i SAS, Widerøe og Norwegian. Dette innebærer at kun disse 30 kan gå ut i streik fra konfliktens start dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. NFO organiserer og forhandler for over 95 prosent av flyteknikerne i Norge.

– Da svarte NHO Luftfart med å levere en utøkt plassoppsigelse som omfatter alle våre medlemmer, det vil si Norse, Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) og Avincis, sier Skogseth til E24.

Avinics har flyteknikerne i luftambulansetjenesten, som dermed blir involvert i konflikten fra NHO Luftfarts side.

– De ønsker vi i utgangspunktet å holde utenfor for ikke å ramme flyvninger som er kritiske for liv og helse, sier Skogseth.

NFO hevder samtidig at NHO Luftfart «har nektet å møte» NFO for å avtale hvordan en eventuell arbeidskamp skal gjennomføres uten å innebære fare for liv og helse.

Bekymringer fra NFO

Nå mener Skogseth og NFO at selve streikeretten er utsatt. Plassoppsigelsen fra NHO Luftfart er et grep som legger til rette for tvungen lønnsnemnd, sier han.

– Det er en tanke vi har som er erfaringsbasert fra 2022. Det var nøyaktig det som skjedde da. Arbeidsgiversiden iverksatte lockout av alle våre medlemmer. Deriblant teknikerne på luftambulansen.

– De sa i 2022 at det ikke var tanken, men historien forteller jo noe annet, sier Skogseth.

Tvungen lønnsnemd NHO Luftfart: – Normal prosedyre

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart understreker i en e-post til E24 at det er helt normal prosedyre at arbeidsgiversiden også tar ut øvrige ansatte som omfattes av den samme arbeidsavtalen.

– Det er også tilfelle denne gangen. NHO Luftfart har derfor gitt plassoppsigelse for de tre bedriftene som ikke var omfattet av arbeidstakersidens plassoppsigelse, sier Lahnstein.

Han sier samtidig at han ikke tror det blir behov for plassoppsigelsen.

– Det er ikke noe vi ønsker, og vi går inn i meglingen med et klart ønske om å oppnå enighet. Vi ser frem til å sette oss ned og ha en ryddig diskusjon, sier Lahnstein.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart, her avbildet ved en tidligere anledning.

Han tilbakeviser samtidig at NHO Luftfart har «nektet å møte» NFO om å avtale rammene for en eventuell konflikt.

– Vi har flere ganger hatt kontakt med NFO om denne saken, men i og med at vi her følger den helt ordinære fremgangsmåten for norsk arbeidsliv, har vi ikke sett behov for noe eget møte. Vi følger de samme prinsippene overfor NFO som en liten og frittstående arbeidstakerorganisasjon som vi gjør overfor andre organisasjoner som LO og YS.