Flyselskap

Resultater – SAS vil vanskelig kunne unngå prispress

SAS resultater

Sydbanks sjef for aksjeanalyse Jacob Pedersen forventer ikke noen vesentlig økning i inntjeningen for SAS i tredje kvartal, og det er vanskelige markedsforhold i vente. SAS fremlegger sitt tredje kvartals regnskap på torsdag 8. september 2016 for regnskapsåret 2015/16. Det vil vise hvordan SAS i sitt nåværende format drives. I samme kvartal i fjor presenterte selskapet et resultat før skatt på 1.031 millioner SEK.

Hvis man skal stole på aksje analytikeren, vil resultatet være litt svakere enn i fjor. Sydbanks estimater for kvartalets resultat er på 978 MSEK før skatt. Det vil i så fall ville være en nedgang på 5,2 prosent. Kvartalet omfatter månedene mai, juni og juli. Dette er tradisjonelt selskapets beste måneder på grunn av den store sommertrafikken.

«Fortsatt høye vedlikeholdskostnader og betydelige positive valutaeffekter i tredje kvartal 2014/15 kompliserer muligheten for å øke i inntjeningen i kvartalet som ble avsluttet i august», sier analysen skrevet av Pedersen.
Sydbanks estimater er beregnet på at tredje kvartal 2015/16 viste en positiv trafikkvekst på rundt 9,8 prosent. Samtidig er belegget økt med ca. 1,3 prosentpoeng. I samme tidsrom har selskapet rapportert om en nedgang i yield på om lag 7,4 prosent. Dette skyldes blant annet en vekst på selskapets langruter, hvor inntjeningen pr kilometer er lavere.

Resultater preget av terror og økonomisk usikkerhet

Men som vanlig kan SAS ikke hvile på sine laurbær. Konkurrentene blir presset av terror frykt og økonomisk usikkerhet noe som vil øke det generelle prispresset i markedet.

«Vi tror at SAS ikke vil bli like hardt rammet av terror frykt på grunn av sin geografiske eksponering i Skandinavia. Utfordringen kommer fra resten av Europa og oversjøiske ruter. Her vil prispresset påvirke selskapet.»avslutter Jacob Pedersen.
Til tross for de noe dystre utsikter forventes det ikke å endre utsiktene for et «pluss resultat» for hele regnskapsåret 2015/16.
«SAS  sitt resultat i tredje kvartal skal skuffe betydelig i forhold til våre estimater, om det skal påvirke et positivt resultat før skatt i år. SAS hadde et sesongmessig svakt første halvår, med et  tap på om lag en milliard svenske kroner før skatt og engangsposter – og det er stor sannsynlighet for at den høye trafikken i andre halvår vil demme opp for dette «.