Article

Mer enn 12 millioner passasjerer ved Muscat International Airport

Omans to store flyplasser registrerte det største antall passasjerer noensinne ved deres flyplasser i 2016.

Mer enn 12 millioner passasjerer passerte gjennom Muscat International Airport (MCT), i Gulf sultanatets hovedstad i fjor. Det er en økning på 17% sammenlignet med 2015. Flyplassen i landets nest største by Salalah (SLL),  så også en 17% økning til mer enn 1,2 millioner reisende.

Flybevegelser på MCT økte med 8,5%, til 103 000 i løpet av året.

 

En kombinasjon av jevn vekst av nasjonale flyselskapet Oman Air og oppstart av flere nye flyselskaper har bidratt til MCTs vekst. Oman Air lanserte nye ruter til Guangzhou, Kina, Najaf i Irak og Mashad i Iran, mens Thailandske Thai Air Asia X og Bangladesh Airlines Regent Airways og US-Bangla Airlines også startet opp nye ruter.

Transitt-trafikk gjennom Muscat

En indikasjon på Muscats voksende rolle som en hub kan man lese fra statistikken, hvor transitt-trafikken vokste med 30%. Nesten 4.95 millioner reisende. Fly til- og fra de seks landene som utgjør Gulf Cooperation Council (GCC) stod for 36% av passasjerene; dette tallet ble tangert av det indiske sub-kontinentet, mens ruter mellom MCT og Europa sto for 9%.

Oman Air, som i dag har 46-fly i flåten, har planer om å utvide dette til rundt 70 fly innen utgangen av tiåret.

Passasjertallene ved Muscat og Salalah kommer sannsynligvis til å stige kraftig igjen i år, hvor både lavprisselskapet Salam Air starter ruter, og turist-selskapet Salalah Air har planer om å begynne å fly med jet fly i løpet av det neste året.

Godstrafikken også vokst kraftig ved MCT-lufthavnen, med en 20,4% økning i lastevolumer til circka 162.000 tonn.