Flyselskap

Emirates retter oppmerksomheten mot kvinner i egen organisasjon

Emirates retter mot kvinner

Emirates retter oppmerksomheten mot sine kvinnelige ansatte i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Kvinner utgjør nesten 44 prosent av flyselskapets ansatte og har vært en viktig del av suksesshistorien til Emirates i løpet av de siste 31 årene.

 

Den totale kvinneandelen har økt

Emirates har i dag mer enn 29.000 kvinner fra over 150 nasjoner ansatt. Emirates kvinnelige ansatte har svært variert bakgrunn og dekker hele spekteret av flyselskapets omfattende drift. Det er over 18.000 kvinnelige kabinansatte, mens 11.000 er representert i tekniske stillinger, så vel som i fag- og lederroller. Nær 2,5 prosent av alle kvinnelige ansatte har lederstillinger. Det er en økning i antall kvinner som jobber og avanserer i stillinger som tradisjonelt sett har vært mannsdominert. I løpet av det siste tiåret har antall kvinnelige ansatte hos Emirates økt i takt med flyselskapets vekst. Kvinneandelen i totalen av flyselskapets arbeidsstyrke har også økt med 6 prosent i samme periode.

 

Abdulaziz Al Ali, Executive Vice President of Human Resources hos Emirates uttalte: – Emirates er opptatt av å gi både kvinner og menn like muligheter på arbeidsplassen i alle forretningsfunksjoner. Vi er stolte av våre kvinnelige kolleger og deres enorme bidrag til vekst og suksess for flyselskapet. Vi håper at de kan fortsette å inspirere og være forbilder for jenter og kvinner over hele verden som er interessert i å forfølge en karriere innenfor luftfart.

Emirates retter
Captain Nevin Darwish from Egypt and First Officer Alia Al Muhairi from the UAE fly the iconic Emirates Airbus A380 aircraft from Dubai to Vienna.      © Emirates

Fra piloter til flyingeniører, lastledere til flight dispatchers

Den kvinnelige andelen av Emirates cockpit-crew kommer fra 24 forskjellige nasjoner, og er mellom 20 og 59 år, inkludert kadett-piloter. Se kaptein Nevin Darwish fra Egypt og styrmann Alia Al Muhairi fra De forente arabiske emirater fly ikoniske Emirates Airbus A380 fra Dubai til Wien. Kaptein Darwish er den første kvinnen av arabisk opprinnelse til å være kaptein på en Airbus A380, verdens største passasjerfly. Styrmannen Al Muhairi er nå den yngste kvinnelige piloten fra De forente arabiske emirater som betjener et Emirates A380 fly.

I Emirates Engineering arbeider kvinner med flyvedlikehold og reparasjoner som ingeniører, mekanikere og teknikere. Kvinner jobber også i andre viktige stillinger i virksomheten; både på rampen som operative ledere, avgangsansvarlige, lastledere og -planleggere, så vel som i operasjonssenteret som flight dispatchers og skiftledere.