Article

Betydelig økt kapasitet – og klar for nye utfordringer

 

Betydelig økt kapasitet

Avinor publiserer i dag sin års- og samfunnsansvarsrapport for 2016. Rapporten dokumenterer blant annet hvordan selskapet arbeider for å sikre hele Norge gode luftfartstjenester og samtidig er en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen understreker at det er Avinors samfunnsoppdrag å sørge for tilstrekkelig kapasitet i luftfarten: – De som har behov for å reise med fly, skal få mulighet til å gjøre det på en sikker, effektiv og mest mulig miljøvennlig måte, sier han.

Les årsrapporten for 2016 her

Betydelig kapasitetsøkning

Falk-Petersen viser blant annet til at landets hovedflyplass til tider har vært fylt til trengsel og at de reisende på Bergen lufthavn har opplevd at innsjekkingskøene har strukket seg langt utenfor terminalen i morgenrushet. Dette understreker, ifølge konsernsjefen, hvor viktig det har vært å satse på en betydelig kapasitetsøkning og nye terminaler på de to største lufthavnene. Den 27. april i år er det offisiell åpning av nye Oslo lufthavn, og 17. august åpner den nye terminalen i Bergen. Rapporten dokumenter at de omfattende anleggsarbeidene har blitt gjennomført uten forstyrrelser av trafikken. Regulariteten – et mål på hvor stor andel av trafikken som blir gjennomført – har vært 99 prosent. Punktligheten har vært 87 prosent for konsernet samlet. Tett oppfølging og kontinuerlig fokus på HMS har også sørget for lavt skadeomfang blant ansatte i anleggsprosjektene.

De neste store planleggingsprosjektene Avinor skal ta fatt på er nye lufthavner i Bodø og på Helgeland. Det pågår også omfattende utbygginger i Tromsø og Stavanger. På Oslo lufthavn planlegges det for økt kapasitet på non-schengenområdet for å kunne håndtere økt interkontinental trafikk. Og om noen år vil det etter prognosene også være behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn.

Bedre kundeopplevelser

– Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen, sier Falk-Petersen. Med den nye terminalen på Bergen lufthavn blir kollektivtilbudet i tilbringertjenesten dramatisk forbedret, med direkte overgang til bybanen fra den nye terminalen. Målet er en kollektivandel på 50 prosent i 2020. Oslo lufthavn har allerede europarekord i kollektivandel i tilbringertjenesten – over 70 prosent av passasjerene reiser kollektivt til og fra lufthavnen. De nye terminalene ivaretar også hensynet til universell utforming i alle bygg og installasjoner. Kapasiteten i sikkerhetskontrollen er økt på alle de største lufthavner, og det er lagt til rette for automatiserte løsninger for både innsjekk, bagasjehåndtering, billettkontroll og ombordstigning. Nye serveringsfasiliteter og spesielle tilbud til barnefamilier bidrar også til å bedre kundeopplevelsen.

Klimautfordringen

– Utslipp av klimagasser er en stor utfordring, også for luftfarten, understreker Falk-Petersen. Globalt er luftfarten ansvarlig for omkring 2 prosent av de totale klimagassutslippene, i Norge omkring 5 prosent, inkludert utlandstrafikken.

– Dette tar vi på største alvor, sier konsernsjefen. – Avinor samarbeider tett med flyselskapene for reduserte utslipp. Utviklingen av enda mer drivstoffgjerrige fly, introduksjon av jet biodrivstoff – og etter hvert også elektriske fly i passasjertrafikken, vil bidra til å avhjelpe klimautfordringene. Avinor er, og skal fortsatt være, en sterk pådriver for å finne løsninger som sikrer at næringen utvikler og anvender gode miljø- og klimaløsninger, avslutter Falk-Petersen

Solid resultat

Konsernets driftsinntekter i 2016 var 10,8 mrd.kroner (11,9 mrd. kroner i 2015), med et resultat etter skatt på1.0 mrd. kroner (2,4 mrd. kroner i 2015). Resultatet i 2015var positivt påvirket av en engangsgevinst ved salg av eiendom.

Konsernets moderniseringsprogram innfridde med god margin målet på 300 millioner kroner i effektivisering og kostnadsbesparelser i 2016. Målsatt kostnadsbesparelse er 600 millioner kroner per år fra 2018 i forhold til konsernets tidligere finansielle langtidsplan. Målsatt akkumulert besparelse i perioden 2015 – 2018 er 1,5 milliarder kroner.

%d bloggere liker dette: