Flyselskap

Kabinpersonell på Norwegian-fly i USA får tariffavtale

langdistanse

Bemanningsselskapet OSM Aviation har inngått tariffavtale med den amerikanske fagforeningen IAM for kabinpersonell i USA.

Det er datterselskapet OSM Aviation Short Haul U.S som har inngått en femårig tariffavtale med International Association og Machinists and Aerospace Workers i USA (IAM).

Avtalen gjelder for kabinpersonell som er ansatt på basene ved Stewart International Airport i Orange County i delstaten New York og ved T.F. Green Airport i Warwick i delstaten Rhode Island

Norwegian er i ferd med å bygge opp sin kortdistansesatsing med de nye Boeing 737 Max-maskiner på disse flyplassene. OSM Aviation har ansvar for å bemanne flyene med kvalifiserte kabinansatte og piloter.

Kabinpersonell i USA

Vi ønsker et godt forhold til våre ansatte, og derfor har vi også avtaler med fagforeningene slik at vi kan tilby ryddige arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser i de landene der vi er representert. Derfor er vi glad for at vi nå har nok en tariffavtale på plass.
Espen Høiby, Administrerende direktør, OSM Aviation.

Avtalen er en naturlig konsekvens av avtalen selskapet inngikk med Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) tidligere i år. Den tilrettelegger for avtaler med fagforeningene i landene der bemanningsselskapet er representert.

OSM Aviation har over 3.000 ansatte i 18 land. Selskapet er i gang med å rekruttere nye arbeidere ved Stewart og T.F. Green, og antar å ha rundt 60 ansatte ved hver base i første omgang.

OSM Aviation forhandler også med de kabinansattes fagforening NCCA i USA om en tariffavtale for de kabinansatte på de øvrige langdistanseoperasjonene i USA.

Kilde: NTB