Flyselskap

Ny regional lufthavn på Helgeland men både SAS og Norwegian er avventende til prosjektet

helgeland

Under en pressekonferanse i Mo i Rana for en drøy uken siden la regjeringspartiene frem sine planer for flyplass-strukturen på Helgeland.

Det planlegges at det skal bygges en regional lufthavn på Hauan i Rana. Det foreslås avsatt 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden 2018-2029. Det legges til grunn at kommunen og privat næringsliv yter 600 millioner kroner.

-Det er gledelig at en avklaring omkring finansieringen kommer på plass, og Avinor vil ha tett dialog med vår eier, Samferdselsdepartementet, i den videre prosessen. At lufthavnstrukturen på Helgeland består vil vi planlegge for i vårt videre arbeid. Vi har nylig besluttet å ruste opp Mosjøen lufthavn med nytt rullebanedekke og oppussing av terminalbygget, for å bevare en god og sikkert drift på Mosjøen i årene som kommer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

SAS og Norwegian er avventende

– Med så tynt trafikkgrunnlag, mener vi denne utbyggingen er en feil prioritering,

Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

SAS frykter at trafikkgrunnlaget fra den nye stamflyplassen vil bli i snaueste laget, melder NRK.

– Per i dag er ikke denne flyplassutbyggingen noen fordel for oss. Med så tynt trafikkgrunnlag, mener vi denne utbyggingen er en feil prioritering, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Vil medføre økte avgifter

Både SAS og Norwegian mener den nye flyplassen vil innebære økte kostnader for flyselskapene, som igjen vil ramme passasjerene.

 – Alle store samferdselsprosjekter har en prislapp, og vi er bekymret for at en utbygging som dette vil føre til økte avgifter for flyselskapene og dermed også høyere billettpriser for kundene, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian.

Frykter at Helgeland flyplass blir tapsprosjekt

Regjeringen og støttepartiene sikret i mars flertall på Stortinget for å bevilge halvannen milliard kroner til en ny stamflyplass i Rana. Pengene skal imidlertid fases inn først i andre del av planperioden – tidligst i 2024. Det legges til grunn at kommunen og lokalt næringsliv bidrar med 600 millioner kroner til oppstarten. Håpet er at byggingen kan starte neste år og at flyplassen kan stå ferdig i 2024.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart ​frykter at den nye flyplassen i Rana vil bli et tapsprosjekt. Han venter driftsunderskudd på rundt 50 millioner kroner årlig.

Kilde: NRK