Flyselskap

Enighet om Haugesund lufthavn

Haugesund Lufthavn

Det har i dag vært avholdt møte i regi av statsråd Ketil Solvik-Olsen, representanter for LUB og Avinor.

Formålet med dagens møte var å komme til enighet omkring en avslutning av dagens avtale, samtidig som kontinuitet skal sikres til en ny driver av lufthavnen er på plass. Kontrakten med LUB utløper 30. april 2018.

– Med denne løsningen er grunnlaget for utlandstrafikken for 2018 på plass, sier Martin Laurhammer i LUB.

Avinor har siden lufthavnens åpning i 1975 vært ansvarlig for drift av lufthavnen, også i perioden Avinor har hatt avtale med LUB. LUB har hatt ansvar for ruteutvikling, og da med fokus på utenlandtrafikken. Haugesund lufthavn har et stort nedslagsfelt på ca 150.000 mennesker. LUB og Avinor ønsker å skape et så godt rutetilbud som mulig, og med sitt store trafikkgrunnlag er lufthavna blant de med et betydelig grunnlag for vekst.

Haugesund lufthavn starter anbudsprosess

Avinor jobber med anbudsprosessen for en tjenestekonsesjon i et eget prosjekt. På grunn av knappe tidsfrister har saken høy prioritet.

– Vårt mål er at anbudspapirene skal være klare i løpet av kort tid, og vi vil ønske en ny driver velkommen, forhåpentligvis innen 1.mai 2018, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

– Vi har drevet denne lufthavna i alle år med svært dyktige og lojale medarbeidere. Det skal vi gjøre til en ny driver kommer på plass gjennom en tjenestekonsesjon. Dersom en slik driftsmodell ikke blir vellykket, vil Avinor stå klar til å ta over driften slik vi gjør i dag, utdyper Falk-Petersen.

Avinor skal fortsatt jobbe sammen med LUB i ett år til.
– LUB har lykkes med å skape et godt utenlands rutetilbud ved lufthavna, og vi forventer at de forsetter å gjøre det til kontrakten utgår. Avinor har stor tro på at både driften på lufthavnen og rutetilbudet bidrar godt til utvikling i regionen også i fremtiden, men det vil selvsagt være opp til en ny driver på lufthavnen å organisere dette arbeidet best mulig, avslutter Falk-Petersen.

Det er avtalt møte med Avinors konsernledelse og LUB 22. mai, og statsråden har også meddelt at han vil besøke lufthavna i nær fremtid.