Bonus Program

Sterk vekst og resultatfremgang i Bank Norwegian

resultatfremgang

 

Konsernets totalresultat etter skatt i 1. kvartal utgjorde 328 millioner kroner, en økning på 38 millioner kroner fra 4. kvartal. Den gode resultatfremgang forklares av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatet preges av fremgang i alle markedene.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 1. kvartal, med en utlånsvekst på 2,8 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 3,8 milliarder kroner. Banken rekrutterte 92.200 nye kunder i 1. kvartal. Banken har ved utgangen av 1. kvartal 2017 en kundemasse på 1.033.100 kunder, fordelt på 738.000 kredittkortkunder, 158.300 lånekunder og 136.800 innskuddskunder.

Bank Norwegian kortet ble nylig kåret til «Beste kredittkort for lojalitetsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards.

Banken har en bred, nordisk plattform og utlånsvolumene vokser raskere utenfor Norge. Vedtatte og foreslåtte reguleringer fra norske myndigheter anslås derfor å ha en mer begrenset innvirkning på bankens utvikling fremover.

God kostnadskontroll

Basert på økte pilar 2-krav har banken i 1. kvartal gjennomført en forhøyelse av egenkapitalen på 500 millioner kroner og banken vil anpasse utlånsveksten for å tilfredsstille myndighetspålagte kapitalkrav innen 30.9.2017.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken lån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

Les også: Guide til Bank Norwegian – opptjen Cash Points