Article

Halvparten av amerikanerne tar ikke sommerferie

inneklemte dager direkte til Den dominikanske ikke sommerferie

Nesten halvparten av amerikanerne sier de ikke kommer til å ta sommerferie i år, de fleste av dem fordi de ikke har råd.

Det viser en meningsmåling som er gjort for nyhetsbyrået AP. 43 prosent av de spurte sier de ikke tar sommerferie, og den viktigste begrunnelsen er at de ikke har penger til ferie.

49 prosent sier det blir for kostbart, 11 prosent sier de ikke kan ta fri på grunn av arbeidet, mens 3 prosent sier de ikke liker å ta fri.

Ifølge målingen har rundt halvparten av dem som tjener under 50.000 dollar (vel 400.000 kroner), ingen planer om sommerferie i år, og det er særlig de som viser til at det blir for dyrt.

I USA har man ikke lovbestemt betalt ferie, selv om mange bedrifter har ordninger for iallfall noen dager betalt ferie. 41 prosent av de spurte sier at de ikke får betalt ferie på sin arbeidsplass, og det gjelder særlig yngre og lavtlønte.

De fleste som får betalt ferie, tar iallfall noen dager fri. Men mange lar også være å ta ut feriedagene de har rett på. 14 prosent av arbeiderne som hadde betalt ferie, tok ikke noen feriedager, mens rundt halvparten av de spurte tok ut alle eller nesten alle de betalte feriedagene.

Kjøpesenter og restaurant

Danny Aguilar fra Lakewood i Colorado er blant dem som sier at kostnadene er det som hindrer ham i å ta ferie. Han arbeider i IT-bransjen, men fordi han er selvstendig næringsdrivende, er inntekten svært usikker, og det er umulig å lage budsjett.

Linda Dube og hennes søster i Massachusetts er blant dem som heller ikke tar seg råd til sommerferie i år.

Vanligvis tilbringer de to pensjonistene noen feriedager på en resort med kasino i en annen by i sin hjemstat, men i år har de bestemt seg for å spare og bli hjemme i ferieuka og heller besøke et kjøpesenter, en “hyggelig liten restaurant” i en naboby og kanskje et museum.

David Kisler fra Costa Mesa i California er en annen som ikke har penger til ferie i år.

– Jeg har tre jobber for å få det hele til å gå rundt, sier Kisler som mistet en godt betalt jobb i 2009. Hans kone jobber også, men de må likevel bruke av sparepengene for å gjøre nødvendige utbedringer på huset sitt.

Tre dager med slekta

Han og kona tok seg riktignok tre dager fri nylig for å reise til San Diego og være sammen med slektninger som var kommet fra Arizona.  Men tre dager sammen med slekt i et leid hus er ikke akkurat ferie, sier Kisler. Fire av ti amerikanere betrakter ikke besøk hos familie som ferie, selv om tre firedeler ser på en langweekend som ferie. Men for Kisler-paret kan ikke weekenden med familie i et leid hus sammenlignes med uka han og kona tilbrakte på et hotell ved stranda i Cabo San Lucas i Mexico for noen år siden. – Det var en ordentlig ferie, sier Kisler.