Flyselskap

SAS vurderer å droppe langruter fra Stockholm

sas vil selge vinn en kulinariskreise  Droppe langruter

 

Dersom Sverige innfører en flyskatt vil interkontinentale ruter fra Stockholm flyttes over til enten København eller Helsingfors.

Det skriver SAS i et høringssvar til den svenske regjeringen, melder bransjenettstedet Check-in.dk.

30. november i fjor kom den svenske regjeringen med et forslag om å innføre en flyskatt i Sverige fra 1. januar 2018. Målet med skatten er å redusere luftfartens klimapåvirkning, slik at Sverige kan nå de miljøkvalitetsmålene som regjeringen har satt seg.

Flyskatten vil bidra med rundt 1,75 milliarder svenske kroner årlig netto i statskassen.

Droppe langruter

Nå har forslaget vært ute på høring, og SAS er ikke nådig:

Flyselskapet kaller forslaget om flyskatt for «ugjennomtenkt og virkningsløst».

Planen er at hver flyreise til europeiske destinasjoner skal beskattes med 80 svenske kroner, mens en kortere langdistansereise vil koste 280 svenske kroner ekstra og en lengre langdistansereise blir hele 430 kroner dyrere.

– Det er ingen tvil om at fokuset på nye interkontinentale ruter som en konsekvens av en flyskatt kommer til å ligge på København. Det er verdt å notere seg at en daglig interkontinental rute kommer til å få en skattebelastning på omkring 35 millioner svenske kroner i året, skriver SAS til den svenske regjeringen.

I samme brev skriver SAS at først og fremst den interkontinentale trafikken fra Stockholm kommer til å flyttes til både København og Helsingfors. SAS tror at også andre flyselskaper vil skygge unna Stockholm og Sverige, men at de store Midtøsten-selskapene trolig vil øke sin dominans.

– Flyselskaper i andre deler av verden med betydelig dypere lommer vil sannsynligvis kunne absorbere skatten, noe som forsterker den konkurransevridningen som allerede finnes på markedet, sier SAS-direktør Hans Ollonsgren i brevet.

SAS anslår at flyskatten som ble innført i Norge i juli i fjor har ført til en nedgang i trafikken på rundt fire prosent.