Flyspråk

Hva er en AOC ?

wetlease fyllingsgrad AOC

Driftstillatelse – Air operator’s certificate (AOC) er en godkjennelse om gis av et lands luftfartsmyndigheter (NAA) til operatøren av et luftfartøy. Det er en tillatelse til å benytte flyet kommersielt. Dette krever at operatøren har personnel, midler og systemer på plass for å sikre de ansatte, publikum og passsasjer. Driftstillatesen skal liste opp flytyper og registrering, bruksområde, bestemte flyplasser eller geografiske områder.

Krav for å få innvilget AOC

Kravene for å få driftstillatelse varierer fra land til land, men er vanligvis definert slik:

  • Tilstrekkelig personnel med den nødvendige erfaring for den type luftfartøyer operatøren bruker.
  • Luftdyktig(e) luftfartøy(er) egnet for den type operasjoner virksomheten driver.
  • Akseptable systemer systemer for opplæring av besetning for drift av luftfartøyet (Operations Manual).
  • Kvalitetskontroll som sikrer at at alle regler blir fulgt.
  • Oppnevning av nøkkelpersonell med ansvar for spesifikke kritiske funksjoner som opplæring, vedlikehold og drift.
  • Ansvarsforsikringer som dekker operatørene ansvar (ved flyulykker) – De må være tilstrekkelige for å dekke eventuelle skader eller dødsfall av passasjerer.[3]
  • Garantier for at operatøren har tilstrekkelige finanser til driften .
  • At operatøren har tilfredsstillende bakketjenester, eller avtaler med andre om slike på alle flyplasser som benyttes.
  • Luftdyktighetsbevist skal utstedes til en juridisk person bosatt i landet eller regionen som søknaden gjelder.