Article

Ny pakkereiselov gir tydeligere regler for reisende

pakkereiselov

Barne- og likestillingsdepartementet la fredag frem forslag til ny pakkereiselov. Nå skal det bli tydeligere for den reisende hva slags reiseprodukt man kjøper, og hvordan man er beskyttet. – Pakkereise er fremdeles det alternativet som gir best beskyttelse på reise, sier Sverre McSeveny-Åril, advokat og direktør i Virke Reise Utland.

En pakkereise er blant annet en reise som er sammensatt av to ulike reisetjenester, som for eksempel fly og hotell, og som markedsføres eller selges til en samlet pris. Ved kjøp av en pakkereise nyter de reisende allerede i dag vesentlig bedre beskyttelse enn reisende som har satt sammen reisen selv.

 

pakkereiselov
Pressefoto: VIRKE

–  Kjøper du en pakkereise er du bedre beskyttet enn om du setter sammen reisen med fly og hotell i separate bestillinger. Det er god grunn til å minne de reisende på den ekstra tryggheten som ligger i å kjøpe en pakkereise fra en ansvarlig arrangør, sier advokat og direktør for Virke Reise Utland, Sverre McSeveny-Åril.

Best beskyttet på pakkereise

Etter pakkereiseloven er arrangøren av en pakkereise nemlig ansvarlig for reisen i sin helhet, og at både transport og oppholdet er i tråd med det som er avtalt. Kunden har derfor i større grad rett til bistand om problemer skulle oppstå og eventuelt rett på prisavslag om hendelser skulle medføre problemer med reisen som gjør at kunden ikke får sin ferie som avtalt.

– Du risikerer ikke å stå igjen med et forhåndsbetalt ubenyttet hotell om flyet ikke går, en slik beskyttelse har man ikke i samme grad om man setter sammen reisen på egenhånd med separate bestillinger fra ulike leverandører, sier McSeveny-Åril.

Tydeligere informasjon for reisende

Det har vært en utvikling i reisemarkedet de siste årene mot at flere og flere reisende setter sammen egne reiser, og dermed mot at færre er beskyttet av det høye beskyttelsesnivået lovgiver har ønsket å gi den reisende gjennom pakkereiseloven. Måten man kjøper reiser på har også gitt oss en rekke reiseprodukter som likner pakkereiser, men som har falt utenfor definisjonen, og dermed ikke har gitt de reisende de rettighetene man har ved kjøp av en pakkereise. Etter det nye forslaget vil flere reiser falle inn under regelverket, og det skal også bli klarere for den reisende hva slags reiseprodukt man kjøper og i hvilken grad man er beskyttet.

–  Når ferieturen er så dyrebar for mange av oss er det god grunn til også vurdere det reiseproduktet som gir den beste beskyttelsen, sier McSeveny-Åril.

Pakkereiselov treffer ikke helt planken

Ett av hovedformålene med det nye regelverket har vært å gi større klarhet, og at likere regler i hele EU skulle gi økt konkurranse til fordel for de reisende. Departementet har i sitt forslag likevel gått inn for andre regler for ansvar her hjemme enn det man for eksempel har valgt i vårt naboland, Sverige, og har heller ikke lyktes helt med å klargjøre hvor ansvar mellom ulike aktører skal plasseres.

–  Lovgiver har nå en unik mulighet til å rydde opp i uklare ansvarsforhold og stimulere til økt konkurranse reisemarkedet, uten at dette påvirker den samlede beskyttelsen til de reisende. Vi vil i vårt høringssvar gi innspill om dette og oppfordre lovgiver til å benytte seg av muligheten for å sikre konkurransekraften til norske aktører og redusere uforutsigbarhet og forvirring for både næringsdrivende og de reisende, sier McSeveny-Åril.

 

%d bloggere liker dette: