Flyselskap

SAS-pilot dømt til fengsel for promille

En SAS-pilot som hadde en promille på 0,64 før han skulle fly, er dømt til fem måneders ubetinget fengsel.

Ifølge dommen ble piloten stoppet av politiet i en tilfeldig promillekontroll ved gaten på Gardermoen i vår.

Flygeren skulle fly et SAS-fly på en internasjonal strekning, skriver Nettavisen.

Saken gikk som en tilståelsessak i Drammen tingrett onsdag. Flygeren har innrømmet at han hadde drukket alkohol, og ifølge SAS jobber ikke piloten lenger for dem.

Promille-grensen for fly er 0,2.

«Utåndingsprøven som ble tatt av siktede klokken 06.12 var over lovlig verdi. Blodprøver ble tatt av siktede klokken 06.38 og 06.39, og klinisk undersøkelse startet 06.45», står det i dommen.

Sakkyndige vurderte at pilotens promille da han begynte på jobb var minst 0.92. Ifølge promille.no kan en slik alkoholkonsentrasjon i kroppen medføre blant annet dårligere reflekser, tankegang, dybdesyn og avstandsbedømmelse.

Alkoholpromille

Alkoholpromille betegner mengden av alkohol et menneske har i blodet, oppgitt i promille (‰).

I tilfeller hvor det er mistanke om «promillekjøring», eller føring av motorvogn i alkoholpåvirket tilstand, er dette relevant. I Norge er den øvre lovlige grense for alkoholpromille ved føring av trafikalt kjøretøy (bil, motorsykkel, moped osv.) 0,2 ‰, og for fritidsbåt under 15 meter er den 0,8 ‰. For skip og båter over 15 meter er grensen 0,2 ‰.

Et gjennomsnittlig menneske føler seg påvirket av alkohol når alkoholpromillen overskrider 0,5. Når den kommer over 0,8, vil en føle seg beruset, og når den kommer over 1,5 mister en både kritisk tenkning og handlingsevne. Ved alkoholpromille rundt 3 kan hjernens pustesenter slutte å fungere, og død kan inntreffe.

Kilde: TV2 / Wikipedia