Flyselskap

God august måned for norsk luftfart

Rekordsommer God august

Trafikken over Avinors lufthavner økte 4,7 prosent sammenlignet med august i fjor. Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,3 prosent og 6,8 prosent. Totalt reiste nær 4,9 millioner passasjerer over Avinors 45 lufthavner i en god august.

Oslo lufthavn har en vekst på 7 prosent i august, sammenlignet med fjoråret. Bergen lufthavn, som nylig åpnet ny terminal, har en trafikkvekst på 4,4 prosent, mens trafikken til og fra Stavanger og Trondheim omtrent er uendret sammenlignet med fjoråret.

God august – vekst på turistdestinasjoner

August-tallene viser samme trend som juli, med stor vekst på populære turistdestinasjoner. Høyest vekst i Svolvær (+41,1%), Leknes (+26,2%), Røros (+26,4%), Stokmarknes (+27,9%) og Tromsø (+8,8%).

Hittil i år har drøyt 35 millioner passasjerer reist over Avinors lufthavner. Det er en økning på 4,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

– 2017 ligger an til å bli et solid år trafikkmessig, mye takket være en stor økning utenlandske passasjerer inn til Norge. Dette viser hvor viktig Avinors lufthavn-nettverk og ikke minst flyselskapenes rutetilbud er for næringsliv og turisme til Norge. Dette gir oss selvsagt motivasjon til å fortsette det gode arbeidet som er nedlagt i utviklingen og driften av våre lufthavner, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Les detaljene her.