Flyselskap

Norwegian satser bein-hardt til Nordens Paris

Fra november av vil Norwegian øke antallet ukentlige avganger til Tromsø fra 31 til 38. Kan dette gjøre Norwegian til største selskap fra Nordens Paris ?

Det er en økning på syv avganger i uka, som skyldes stor etterspørsel ifølge selskapet, skriver NRK Troms.

Vi opplever at etterspørselen er stabilt god fra Tromsø til Oslo og andre veien, og derfor øker vi nå inn mot vinterprogrammet. Det betyr at både tromsøværinger og andre som skal mellom Oslo og Tromsø får et bedre tilbud.

Lasse Sandaker-Nielsen, Kommunikasjonssjef, Norwegian til NRK.

De nye avgangene vil gjelde ut vinteren. Tilbudet er satt opp fordi selskapet merker at flere reisende benytter seg av avgangene til Nord-Norge.

– Det er en kombinasjon av norske turister, forretningsreisende, og utenlandske turister. Vi ser at de interkontinentale flygingene mellom Norge, USA, og Thailand bringer inn utenlandske turister som også ønsker å se Nord-Norge.

Om Nordens Paris

Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge. Tromsø er sentralby i Tromsø kommune, administrasjonsby for Troms fylke samt sete for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme.

Siden 1968, da Universitetet i Tromsø ble åpnet, er også Tromsø universitetsstad. Tromsø er hovedsete for Arktisk råd. Byen er også et kommersielt sentrum med en rekke forrettningsbanker og sparebanker. Tromsø hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Byen går ofte under navnene «Nordens Paris» eller «Porten til ishavet».Navnene kommer av byens internasjonale historie som handelsby, utelivsby og startplass for ekspedisjoner av ulike slag. På flere områder er også forskningsmiljøene i Tromsø nasjonalt ledende.