Credit cards

Kortbruk vokste med 4,7 prosent

BankAxept-kort Kortbruk vokste

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i september ble utført 157,5 millioner kortkjøp, en økning på 4,7 prosent i forhold til september 2016. Det ble handlet med betalingskort for 51,3 milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor

— Statistikken for kortbruk kan tyde på at fredager og lørdager ser ut til å bli stadig viktigere handelsdager. Samtlige fredager og lørdager i september hadde mer enn 6 millioner kortkjøp og en daglig omsetning på mer enn 2 milliarder kroner, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

Fredag 15. september var den dagen med mest kortbruk i september. Denne dagen ble kortene benyttet mer enn 6,6 millioner ganger og det ble handler varer og tjenester for mer enn 2,3 milliarder kroner denne dagen.

Kortbruk vokste – stadig mer av småhandelen med BankAxept

I september ble BankAxept-kortene benyttet 135,2 millioner ganger, noe som er 3,9 millioner mer enn samme måned i fjor. Totalt ble det handlet varer og tjenester for 41 milliarder kroner med disse kortene. Det er en vekst på 785 millioner fra september 2016.

— I september var 35 prosent av alle BankAxept kjøpene på under 100 kroner. Kontaktløse BankAxept-kort rulles nå ut i stort tempo av landets banker. Når andelen som betaler for mindre enn 100 kroner er så høy, så er det et tydelig signal om at forholdene ligger godt til rette for at kontaktløse BankAxept-kort kan bli flittig brukt i tiden som kommer, sier Frode Riis Andersen, kommunikasjons- og markedssjef i BankAxept AS.

I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.