Flyselskap

SAS Scholarship søker fremtidens ideer i unikt mentorprogram

SAS Scholarship

Hvordan kan vi være med og forandre verden hvis vi ikke har sett den? Nå lanseres SAS Scholarship der tre personer med ideer som kan være med å forandre fremtiden, vil bli tilbudt en mulighet for å utvikle sine ideer gjennom et unikt mentorprogram.

Sammen med sin mentor planlegges og gjennomføres et skreddersydd program som består av reiser ut i verden, nye inntrykk og møter med mentorer som allerede har påvirket verden innenfor sine områder.

Reisende er de som historisk sett ha gjort en forskjell og de som også i fremtiden kommer til å bidra til å videreutvikle verden. Dette er også grunntanken bak SAS Scholarship .

– Det er gjennom å oppdage verden at vi kan forstå den og være delaktige i å utvikle den. I over 70 år har vi vært en del av små og store innovasjoner og nye oppdagelser for reisende rundt om i verden. Jeg håper at SAS Scholarship kan bidra til utvikling av enda flere ideer, sier Didrik Fjeldstad VP Brand & Marketing, på SAS.

De tre vinnerne av SAS Scholarship kobles sammen med toneangivende mentorer som allerede har gjort en forskjell i verden innenfor sine respektive områder. Mentorene vil gi støtte med sin kunnskap, erfaring og sitt nettverk, og sammen med SAS skape unike opplevelser som kan bidra til å realisere hver enkelt ide.

Den positive effekten av reising på oss mennesker

Forskning viser at de inntrykkene vi får av å reise har en positiv innvirkning på oss som individer. Det å reise gjør at vi får større tillit til andre mennesker og verden. Vi blir bedre til å løse problemer, mer ydmyke, mer empatiske, mer stabile, vi blir lykkeligere – og kreativiteten øker*. Med dette som utgangspunkt starter vi SAS Scholarship.

Om SAS Scholarship

– Søknaden skal sendes som bilde eller film, der du som søker beskriver hvordan du vil skape forandring.

– Siste søknadsdag er den 30. november.

– Vinnerne presenteres senest den 20. desember.

– De skreddersydde reisene gjennomføres i første kvartal 2018.

– Åpent for søknader fra Danmark, Norge og Sverige.

– Les mer på: www.sasscholarship.com

%d bloggere liker dette: