Flyselskap

Regjeringen bevæpner politiet på Gardermoen

Automatisk kontroll politiet på Gardermoen

Regjeringen ønsker å ruste landets største flyplass mot terrortrusler og har bestemt å bevæpne politiet på Gardermoen.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag formiddag. Han viste til at skadepotensialet ved en terrorhendelse på Gardermoen er stort.

– Derfor er det viktig at politiet i en skarp situasjon raskest mulig er i stand til å skadebegrene en slik hendelse. Det vil vi gjøre ved å bevæpne, sa han.

Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges.

politiet på Gardermoen
Foto: Regjeringen

Politiet på Gardermoen bevæpnet – Norge og Island eneste

Amundsen peker på at Gardermoen er i en særstilling som Norges internasjonale hovedflyplass.

– Norge og Island er så vidt meg bekjent de eneste landene i verden som ikke har bevæpning på sin hovedflyplass, sa justisministeren.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård var også til stede på pressekonferansen. Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent når de sender sitt høringssvar til det statlige utvalget som har vurdert bevæpning av politiet.

– Det er viktig å få dette på plass. Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.

Anbefalte ikke bevæpning

I mars anbefalte det såkalte bevæpningsutvalget videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge, og hvor våpnene lagres i bilene. Utvalget ønsket heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes. Utvalgets anbefalinger er for tiden ute på høring, med frist 1. desember.

Torsdag gikk Avinor ut og sa at de ønsker at politiet på alle de store flyplassene i Norge skal være bevæpnet til enhver tid.

I tidligere perioder med midlertidig bevæpning har politiet båret våpen på Gardermoen og andre flyplasser.

%d bloggere liker dette: