Flyselskap

Det er nå det er lurt å bli pilot

Vi har tidligere publisert artikkelen hvor Boeing hevder verden trenger 87 nye piloter hver dag.

Boeing hevder at den kommersielle luftfartsindustrien vil trenge 637 000 nye piloter over hele verden mellom i dag og frem til 2036. Det koker ned til litt over 87 piloter om dagen, eller nesten fire piloter hver time i døgnet.  Det er kanskje nå det er lurt å bli pilot ?

En privat flyskole i Sandefjord opplever så stor pågang at de nå utvider med en ny avdeling på Notodden i Telemark. Lånekassen får æren for pågangen.

Pilot Flight Academy som nå kun holder til på Torp i Vestfold, har 150 kommende flygere under utdanning. Etter at Statens Lånekasse åpnet for å nesten fullfinansiere utdanningen av trafikkflygere, har pågangen økt så mye at skolen vil utvide, skriver Sandefjords Blad. (krever innlogging).

I juni neste år åpner en ny avdeling på Notodden. Skolen utvider også avdelingen på Torp.

Lånekasse finansiert

Fra august 2017 innføres en egen låneordning for norske studenter som tar en offentlig godkjent trafikkflygerutdanning i Norge. For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge, er det vedtatt en mulighet for studenter i slik utdanning til å ta opp et ekstralån til dekning av skolepenger på opptil 350 000 kroner per undervisningsår, i maksimalt to år, til sammen da 700 000 kr. Hvis vi legger til alminnelig studielån til livsopphold og dagens lån til skolepenger 126 000, kommer man da opp i en total studiestøtte på ca 1 049 000 kr over to studieår. Dette reduserer krav til egenkapital til ca 100 000 kr, muliggjør et pilotstudie for langt flere søkere, og gir en trygg ramme for belåningen til studieavgiften

Lurt å bli pilot

NHO Luftfart mener det trengs 150–200 nye piloter i året framover, bare i Norge. Hver nye flyrute som åpnes krever 10–12 piloter.

Universitetet i Tromsø er det eneste stedet i Norge med en offentlig bachelor i luftfartsfag, men behovet for nye piloter skal være enormt.

Årsaken til det store behovet for nye piloter er sammensatt. Pensjonsalderen er lav og avgangen høy. Forsvaret ruster ned flybiten og utdanner færre piloter enn tidligere. Samtidig åpnes det stadig nye ruter.

Om skolen

Helt siden vi mennesker så den første fuglen gli over himmelen, har vi båret på drømmen om å kunne fly. De fleste innser snart sine begrensinger. Heldigvis fins det fortsatt lidenskapelige drømmere som ser et fly og tenker, hva om? Og det er nettopp de mest målrettede av disse drømmerne som er der oppe; i flyene, i cockpit-ene, hvor de daglig sørger for at tusenvis av passasjerer kommer trygt og komfortabelt frem dit de skal.

Skolens internett side om utdanningen.

Ved Pilot Flight Academy tilbys alle studenter topp moderne fasiliteter til disposisjon. Læringen finner sted i trivelige omgivelser, med store klasserom, CBT-lab, lesesal og briefingrom, hvor studentene tilbringer både studietid og sosial tid. Det er viktig for skolen at studentene trives i sin studietid ved Pilot Flight Academy. Det reflekteres i omgivelsene på campus.