Flyselskap

Endring i antall aksjer og stemmer i SAS AB

Endring i antall aksjer

SAS har tidligere kunngjort og gjennomført en rettet emisjon av ordinære aksjer.

Utstedelsen av nye aksjer resulterer i en endring i antall aksjer og stemmer i SAS som følger:

Før utstedelsen av nye aksjer var bestod selskapet av totalt 337 082 551 aksjer i SAS tilsvarer 330 782 551 stemmer, av hvilke er 7.000.000 preferanseaksjer, tilsvarende 700.000 stemmer, og 330,082,551 vanlige aksjer, som representerer 330,082,551 stemmer.

Som et resultat av emisjonen, er antallet ordinære aksjer økt med 52,5 millioner, tilsvarende 52.500.000 nye stemmer. Pr 30.11.2017 er det totalt 389 582 551 aksjer i SAS, hvorav 7.000.000 preferanseaksjer, tilsvarende 700.000 stemmer, og 382 582 551 vanlige aksjer, som representerer 382,582,551 stemmer, tilsvarende totalt 383,282,551 stemmer.

Endring i antall aksjer – egenkapital og innløsning

I starten av oktober meldte flyselskapet SAS at det ville søke fullmakt for en potensiell rettet emisjon på opptil 66 millioner aksjer, tilsvarende knapt 20 prosent av antall utestående aksjer. I den forbindelse ble det innkalt til en ekstraordinær generalforsamling 3. november som endte med at aksjonærene godkjente forslaget.

På bakgrunn av denne godkjennelsen, meldte flyselskapet at det hadde leid inn meglerhusene Nordea og SpareBank 1 Markets, samt HSBC, til å evaluere mulighetene for å gjennomføre en rettet emisjon på om lag én milliard svenske kroner.

Noen timer senere kom det en ny melding fra selskapet:

– Som et resultat av sterk investorinteresse har SAS besluttet å øke volumet av den potensielle utstedelsen til om lag 1,25 milliarder svenske kroner, het det.

Fasiten ble 52,5 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 24,20 svenske kroner. Tilsvarende en rabatt på 7,3 prosent sammenlignet med sluttkursen onsdag 8. november.

Dermed fikk selskapet inn 1.270 millioner svenske kroner.

SAS vil benytte nettoprovenyet til å styrke egenkapitalen, og sette i gang med innløsing av preferanseaksjene fra februar 2018.

Styrking av egenkapitalen vil ifølge selskapet gi dem mulighet til å oppnå bedre finansieringsbetingelser i forbindelse med fremtidige kjøp av fly og refinansiering av eksisterende lån.

%d bloggere liker dette: