Flyselskap

Legger til rette for alle flyselskaper

Legger til rette

Effektiv drift og tett dialog med flyselskapene gir et bedre tilbud til de reisende på Avinors lufthavner.

I går offentliggjorde SAS en økt satsing i Norge fram mot 2022. Tidligere i desember ble det kjent at Norwegian øker sin kapasitet i Norge. I forrige uke offentligjorde Widerøe nye ruter fra Bergen og Kristiansand lufthavner. Satsingene er blant annet et resultat god og effektiv drift av våre lufthavner, samt av den gode dialogen Avinor har hatt med flyselskapene i flere års tid. Med SAS er det signert en avtale med felles intensjoner om samarbeid, og tilsvarende pågår med andre selskaper.

Legger til rette for alle

– Avinor er opptatt av å bidra til et best mulig tilbud til de reisende i hele landet. Vi setter stor pris på at SAS, Norwegian og Widerøe, som er våre viktigste kunder, styrker sin satsing i Norge. Vil jobbe tett med dem også i framtiden og levere en best mulig opplevelse til alle som benytter våre lufthavner, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

– Mer effektiv drift på lufthavnene, automatisering og konkurransedyktig avgiftsnivå er noe som kommer alle flyselskapene på Avinors lufthavner til gode. Når flyselskapene velger å satse på våre lufthavner i stedet for i utlandet, bidrar det til å styrke norsk konkurransekraft og legge til rette for nærings- og reiseliv i hele landet, sier Falk-Petersen.

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.