Flyselskap

SAS leverandør i økonomiske vansker

vansker

Flybe er en underleverandør til SAS, og selskapet er i  økonomiske vansker. Det er den harde vinteren i Storbritannia som påvirker tallene. Selskapet er blitt tvunget til å foreta nærmere ett tusen innstillinger.

Britiske Flybe er et av de største regionale flyselskapene i Europa. Selskapet har også vært en underleverandør til SAS siden 2015. Leveransen består av wet-lease av 9  ATR72 maskiner som brukes i SAS regionale rutenettet, primært i Norden.

På hjemmemarkedet i Storbritannia er det største innenlandske flyselskapet, og totalt betjener selskapet 80 destinasjoner på de britiske øyer og Europa. Det er den britiske trafikken som påfører flyselskapet tap, som hovedsakelig skyldes den harde vinteren. Flyselskapet har avvikende regnskapsår og fjerde kvartal av regnskapet avsluttes i mars, hvorav et kvartal hele 994 kansellerte.

Dette kan sammenlignes med 372 kansellerte flyreiser samme kvartal i fjor. Den vanskelige trafikksituasjonen i februar og mars med kansellerte fly og kostnadene for passasjerene da de ledet, leverte et underskudd på 4 millioner GBP og brøt den stigende trenden at flyselskapet hadde ved utgangen av fjoråret. Da det inntraff så sent, er det også umiddelbart synlig i årsresultatene.

Vansker påvirker ikke SAS

Flybe har tidligere hatt en gjeld på ca £ 20 millioner, omtrent en kvart milliard kroner, som gjenstår etter den ambisiøse utvidelsen som tidligere ble gjennomført. Flybes ledelse arbeider nå for å krympe den totale flåten av fly til 79 fly, samtidig som man prøver å øke kabinfaktoren og dermed lønnsomheten.

Selskapets resultatsvikt påvirker ikke samarbeidet med SAS.

Kilde: Financial Times

 

%d bloggere liker dette: