Flyselskap

Widerøes nye jetfly Embraer E 190-E2 er i rute

Verdensnyhet er i rute

I dag ble snoren klippet på Flesland da Widerøe startet verdens første kommersielle ruteflygning med den nye generasjonen Embraer-jetfly.

Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe beskriver satsingen som en ny epoke for flyselskapet.

er i rute

Aslak Sverdrup lovet å bidra til suksess gjennom trygge og effektive operasjoner på Bergen lufthavn, og ikke minst gjennom aktiviteter for å fylle flyene. Han sa blant annet – Gode, relevante direkteruter inn til Bergen bidrar med passasjerer som vil se Vestlandet, fjordene og vil reise videre nordover. Etableringen av to nye basefly med teknisk base tilfører lufthavnen og regionen nye arbeidsplasser. I tillegg til dette gir ringvirkningene av de nye rutene et betydelig bidrag til verdiskapningen i regionen og for Norge totalt sett.

Er i rute – kan bli flere?

Åpningen av den aller første ruteflygningen ble markert med Fana mannskor, taler og kake til gjestene ved gate B18 på Bergen lufthavn i dag. Presse, representanter fra flyprodusenten og motorprodusenten, og spesielt inviterte gjester fra regionen var tilstede.

Embraer E190-E2 går mellom Bergen og Tromsø, samt Bergen og Bodø. Nå blir det enklere for de tilreisende å oppleve både Vestlandske fjorder og nordlyset i Tromsø i en reise. Widerøe satser i tillegg på å fly inn opplevelsesreisende fra Hamburg, München, Billund og Gøteborg, direkte til Bergen.

Widerøe har bestilt tre Embraer E-190-E2. I tillegg er det inngått en opsjonsavtale om ytterligere tolv fly.

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Bergen lufthavn, Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig. Med omlag 70 direkteruter til inn- og utland sørger lufthavnen for at reiseglade Vestlendinger reiser ut i verden, og vi bidrar til vekst næringslivet i vår region. Etter mange års plassutfordringer åpner den nye flyterminalen 17. august 2017.