Flyselskap

SAS satser på biodrivstoff

biodrivstoff oljepris joint vision torsdag 9 november Norge på salg Klimagrep Dette er ikke Torsdag 27 juli 2017 markant vekst 8 juni 2017 torsdag 25 mai USA til Beste Pris barnepriser Ukens Now Helgetilbud landingsrettigheter forbedret mars Happy Weekend

SAS og Preem har undertegnet en intensjonsavtale om produksjon av fornybart flydrivstoff, går det frem av en pressemelding.

SAS har som ambisjon å erstatte dagens drivstoffvolum for innenriksflyginger (i Sverige) med biodrivstoff innen 2030.

Samarbeidet mellom SAS og Preem vil skje i tilknytning til at Preems planlagte kapasitetsutvidelse av raffineriet i Gøteborg prosjekteres.

Foreløpig beregnet oppstart er i 2022, og den totale kapasiteten for biodrivstoff beregnes å stige til over en million kubikkmeter, hvorav en delmengde kan være biojet til flygninger.

SAS bærekraft og omstillingsarbeid handler om å investere i mer miljøvennlige fly, gjennomføre mer miljøvennlige flyvninger og bruke brensel basert på fornybare kilder. Denne hensikts erklæringen er et viktig puslespill i arbeidet mot en langsiktig mer bærekraftig flytur.

Lars Andersen Resare, SAS Sustainability Manager.

Biodrivstoff og selskapet Preem

Preem har en produktstrategi for å utvikle biodrivstoff fra rester fra svenske skoger, men også fra rester fra samfunnet som helhet. Preems mål er å produsere tre millioner kubikkmeter biodrivstoff innen 2030.

«Preem Vision skal være ledende i overgangen til et bærekraftig samfunn, og arbeider aktivt for å utvikle vår produksjon av svenske biobrensel. Vi gleder oss til å utvikle samarbeid med SAS for å utvide produksjonen vår for å inkludere i stor skala biojet, sier Sören Eriksson, utviklingsingeniør hos Preem.

Innen september 2018 vil partene inngå  en bindende og mer detaljert samarbeidsavtale. Hvis arbeidet fortsatt går bra, har SAS og Preem til hensikt å også være enige om fremtidige langsiktige leveransekontrakter for biojet.

 

Om Preem

Preem er Sveriges største drivstofffirma. Selskapets visjon er å lede omdanningen til et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier anses å være de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringkapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Virksomheten omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Firmaet behandler og selger bensin, diesel, drivstoffoljer og fornybare drivstoff til bedrifter og enkeltpersoner i Sverige og Norge. Mer enn 2/3 av produksjonen blir eksportert. Vi har også et landsdekkende servicenettverk med 570 bensinstasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB sysselsetter mer enn 1400, hvorav 950 arbeider på raffinaderiene. For hele året 2017 var Preems omsetning 69 milliarder kroner.