Flyselskap

Norwegian søker svensk driftstillatelse

svensk driftstillatelse reward kampanje 300 kroner

Norwegian har søkt om en operativ driftstillatelse (AOC) hos Transportstyrelsen i Sverige. Med en svensk driftstillatelse vil Norwegian få et enda sterkere fotfeste i Skandinavia og mulighet for utvidede trafikkrettigheter. 

Norwegian fortsetter å styrke virksomheten både i og utenfor Europa og er i dag verdens femte største lavprisselskap. En svensk driftstillatelse vil styrke selskapets tilstedeværelse i Skandinavia.

– Sverige ligger strategisk posisjonert og en svensk driftstillatelse viser vi at vi tror på utvidede muligheter for Sverige og Arlanda. Vi håper at et sterkere fotfeste i Skandinavia vil gi oss flere trafikkrettigheter som gagner hele Skandinavia i form av flere direkteruter, flere turister og flere arbeidsplasser, sier Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos.

Svensk driftstillatelse – AOC

Driftstillatelse – Air operator’s certificate (AOC) er en godkjennelse om gis av et lands luftfartsmyndigheter (NAA) til operatøren av et luftfartøy. Det er en tillatelse til å benytte flyet kommersielt. Dette krever at operatøren har personnel, midler og systemer på plass for å sikre de ansatte, publikum og passsasjer. Driftstillatesen skal liste opp flytyper og registrering, bruksområde, bestemte flyplasser eller geografiske områder.

Krav for å få innvilget AOC

Kravene for å få driftstillatelse varierer fra land til land, men er vanligvis definert slik:

  • Tilstrekkelig personnel med den nødvendige erfaring for den type luftfartøyer operatøren bruker.
  • Luftdyktig(e) luftfartøy(er) egnet for den type operasjoner virksomheten driver.
  • Akseptable systemer systemer for opplæring av besetning for drift av luftfartøyet (Operations Manual).
  • Kvalitetskontroll som sikrer at at alle regler blir fulgt.
  • Oppnevning av nøkkelpersonell med ansvar for spesifikke kritiske funksjoner som opplæring, vedlikehold og drift.
  • Ansvarsforsikringer som dekker operatørene ansvar (ved flyulykker) – De må være tilstrekkelige for å dekke eventuelle skader eller dødsfall av passasjerer.[3]
  • Garantier for at operatøren har tilstrekkelige finanser til driften .
  • At operatøren har tilfredsstillende bakketjenester, eller avtaler med andre om slike på alle flyplasser som benyttes.
  • Luftdyktighetsbevist skal utstedes til en juridisk person bosatt i landet eller regionen som søknaden gjelder.

%d bloggere liker dette: