Flyplass Flyselskap

Første spadetak settes – OSL bygges ut igjen

spadetak settes

 

Mandag 1. oktober starter utbyggingsprosjektet av området etter passkontrollen på Avinor Oslo lufthavn. Reisende blir berørt i liten grad.

Tre av dagens gater blir fjernet under utbyggingsperioden, og det betyr at det blir noe mindre kapasitet i området etter passkontrollen de neste årene.

– Vi ønsker å holde konsekvensene for de reisende til et minimum, men noe mer bussing ut til flyet kan forekomme for enkelte reisende frem til vi er ferdig, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Han peker på erfaringene man gjorde seg da man bygget nye Oslo lufthavn som verdifulle når dette området av flyplassen skal bygges ut.

– Reisende skal i minst mulig grad skal bli påvirket av at vi bygger inne på en flyplass i full drift. Dette har vi erfaring med fra tidligere, og jeg er veldig trygg på at vi nok en gang skal gjennomføre et stort utbyggingsprosjekt på tid og innenfor rammene som er satt, sier han.

Første spadetak settes – Utvider Non-Schengen området

For å møte veksten på reiser utenfor Schengen-området skal Avinor bygge ut området etter passkontrollen på Oslo lufthavn. Utbyggingen vil gi et nytt tilbygg på 30 000 kvadratmeter på enden av dagens område som vil bety større plass, nye gater tilpasset større fly og nye kommersielle områder.

– For å utvikle Norges hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt, er denne utvidelsen viktig. Dette vil gi økt verdiskapning for Norge, blant annet fordi utviklingen i trafikken til og fra land utenfor Schengen-området har vært betydelig større enn vekst innenfor. Utvidelsen av dette området vil gi bedre forhold for passasjerer, flyselskap og andre aktører her på Oslo lufthavn, avslutter Hasaas.

Etter planen skal utvidelsen av Oslo lufthavn være gjennomført i andre kvartal 2022.

Avinor Oslo lufthavn er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. I 2017 hadde Oslo lufthavn 27,2 millioner reisende. 

Norges hovedflyplass ligger på Gardermoen, 47 kilometer nord for Oslo. Flyplassen har en sterk miljøprofil og har blant annet stort fokus på kollektivtransport til og fra flyplassen. I 2017 hadde Oslo lufthavn en kollektivandel på 70 %, som er høyest i Europa. (Kilde: Airport Service Quality)

15 000 mennesker jobber på Oslo lufthavn for å holde flyplassen i gang 24 timer i døgnet. Disse 15 000 er fordelt på over 150 selskaper som jobber med alt fra bagasjehåndtering til flynavigasjon.

Nye Oslo lufthavn sto ferdig 27. april 2017.