Flyselskap

Statssbudsjettet 2019 – Foreslår endringer i flyseteavgiften

flyseteavgiften

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2019 å endre på flyseteavgiften, kommer det frem idet forslaget ble lagt frem mandag formiddag.

«Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer», heter det i forslaget til neste års statsbudsjett.

Dette vil gi fordeler for selskaper som flyr primært på innlandet.

Fakta om flypassasjeravgiften

* Flypassasjeravgiften, tabloid kjent som flyseteavgiften, ble vedtatt av Stortinget i desember 2015, innført 1. juni 2016.

* Alle avganger fra norske lufthavner ble ilagt en sats på 80 kroner per passasjer, pluss moms, totalt 88 kroner.

* Fra 1. april 2019 foreslår regjeringen å øke satsen til 200 kroner for flyreiser ut av Europa, mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner.

* Ifølge Stortingets vedtak fra 2016 skal flypassasjerer som må reise med flere fly, bare betale én avgift.

* Norge hadde en lignende avgift fra midten av 1990-tallet til 2001. Denne flyseteavgiften ble belastet flyselskapene for hvert sete per flyavgang, uavhengig av hvor mange passasjerer som var i flyet.

Kilde: NTB / Statsbudsjettet