Flyselskap

SAS og svenske BRA samarbeid om biodrivstoff

Bemanner CRJ900 SAS og svenske BRA

 

Torsdag lanserte SAS et initiativ sammen med BRA, Kalmar kommune, Kalmar Öland flyplass og AirBP. Målet er å sikre at tilsvarende 5 prosent av flydrivstoffet på ruten mellom Kalmar og Stockholm flys med fornybart biodrivstoff.

SAS involvering i Kalmar-initiativet er en del av SAS bærekraft og omstillingsarbeid. SAS har en klar ambisjon om å redusere klimapåvirkningen av luftfart gjennom innovasjon og investering i ny teknologi, uten å gå på kompromiss med den viktige rollen som flyselskapet i samfunnet har.

«SAS langsiktige mål er å redusere de totale klimagassutslippene med 25 prosent innen 2030. Selskapet har tenkt å være blant de ledende flyselskapene i konvertering. Initiativet i Kalmar er et puslespill i arbeidet mot en langsiktig mer bærekraftige flyreiser».

Lars Andersen Resare, SAS Sustainability Manager.

SAS bærekraft- og omstillingsarbeid omfatter å investere i mer klimaeffektive fly, flyr mer effektivt og bruke biodrivstoff.

SAS og svenske BRA samarbeid

– Bærekraftsproblemet er avgjørende for flyet. Vi trenger rask og effektiv transport, både lokalt og globalt, slik at folk kan møte og vi kan fortsette å vokse, sier Lars Andersen Resare.

De ca. 80 tonn biodrivstoff som trengs for all flytrafikk fra Kalmar til Stockholm i 2019, vil bli levert av AirBP.

En viktig del av omstillingsarbeidet er å sikre tilgjengeligheten av biodrivstoff, og SAS har derfor lenge arbeidet for å akselerere kommersialiseringen av biodrivstoff. I fjor lanserte SAS et partnerskap med PREEM, som har som mål å resultere i betydelige biodrivstoffleveranser fra 2023.