Flyselskap

British Airways: Kan inneholde spor av kulefragmenter

Charleston kulefragmenter hjort gjort er gjort

Vi er etterhvert blitt vant til advarsler på maten vi spiser. Dette gjelder også om bord hos flyselskapene, blant de selskapene som fortsatt serverer mat.

Noen ganger er disse ledsaget av advarsler om at fisk og annet kjøtt kan inneholde rester av ben. Men har du noen gang sett en advarsel for spor av kulefragmenter? Hvis svaret er nei, er alt i ferd med å endres, ettersom British Airways-menyen nå advarer om at Home Counties Venison Stew, som finnes i Club World, kan inneholde “kulefragmenter”. Dette skyldes metodene som anvendes til å tilberede hjorte-kjøttet.

“Hjort er gjort, og spist er spist, og heretter skal alle være venner.” Foto: Twitter

Kulefragmenter er ikke uvanlig i vilt

Selv om det kan virke skremmende å finne varsel om spor av kulefragmenter, er ikke dette uvanlig i viltkjøtt. Mens matsikkerheten knyttet til å spise vilt-kjøtt med spor av kulefragmenter kan være ganske komplisert, er det enkle svaret ja. British Airways ville aldri satt retten på menyen dersom det var forbundet med noen risiko.

Faktisk er ansvarsfraskrivelsen om spor av kulefragmenter bare en forhåndsregel.

“Disse advarslene står der som en forhåndsregel, og er vanlig praksis. Vi benytter de beste britiske ingrediensene til våre inflight-menyer, og dette er intet unntak.”

En talsmann for British Airways til avisen Daily Star Online.

I tillegg slaktes noen vilt-produkter med patroner/skudd som kan inneholde bly. Å spise store mengder kjøtt av disse produktene kan være risikabelt for høyrisikogrupper. Men Food Standard Agency (det britiske Mattilsynet) sier i en uttalelse at vilt-kjøtt solgt i dagligvarekjedene stammer fra oppdrett,  og inneholder ingen eller svært lave bly-nivå. Man trenger ikke å bekymre deg for å spise denne typen viltkjøtt.

hjort gjort er gjort
New Club World – (Foto: British Airways)

Hva står det i regelverket om spormerking ? gjort er gjort ??

Det er ingen krav i regelverket om at spormerking skal brukes.  Spormerking bør kun brukes når det er grunn for det. Virksomheten bør, så langt det er mulig, ha gjennomført tiltak for å hindre en utilsiktet forekomst av disse stoffene i maten.

Produsenter skal ha kunnskap om risikoen for forurensning og ha god styring med produksjonen. Dette inkluderer å minimalisere faren for forurensning. Spormerkingen skal være berettiget og skal ikke være egnet til å villede forbrukerne.

%d bloggere liker dette: