Flyselskap

Svak passasjervekst for SAS i januar

Svak passasjervekst for SAS
Lasting av baggasje hos SAS. Foto: Kvandalphotos

SAS fraktet rundt 1.832.000 passasjerer i januar 2019, en svak økning på 0,3 prosent fra samme måned året før.

SAS Gruppen melder om en økning i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 1,5 prosent i januar. Kabinfaktoren, altså hvor godt selskapet klarer å fylle flyene, gikk opp 0,9 prosentpoeng til 64,9 prosent, men selskapet fyller altså så vidt opp to tredeler av flyene.

Takket være en fortsatt vellykket sesongtilpasning, økte både enhets-inntekten og fyllingsgraden i januar,

Rickard Gustafson, Konsernsjef, SAS i en kommentar til tallene.

Det var også en økning i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 1,5 prosent i sammenlignet med samme periode i fjor.

Svak passasjervekst for SAS

Trafikken sank imidlertid i Europa med 1,8 prosent. Interkontinentalt gikk passasjertrafikken opp med 4,5 prosent, mens den hadde en økning på 2,1 prosent innenlands. Den totale kapasiteten var uendret, men sank noe både på europeiske flygninger og interkontinentale, mens den økte innenlands.

Inntekten per fløyet passasjerkilometer (yield), endte på 0,98 svenske kroner. Det er en nominell økning på 5,2 prosent fra samme måned i fjor. Regulariteten på flygingene var på 98,8 prosent, mens punktligheten lå på 75 prosent.

Fra 1. februar betaler SAS CO²-kompensasjon for alle flyreiser for medlemmer av kundeprogrammet EuroBonus.

Onsdag kunne Norwegian, til sammenlikning, melde om en passasjervekst på 13 prosent i januar. Flyselskapets inntekter per fløyet passasjerkilometer (yield) havnet på 0,35 kroner, opp fra 0,32 prosent fra året før.

Forklaringer – hva betyr tallene ?

  • Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg.
  • Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre.
  • Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer.
  • Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene.
  • Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden.
  • Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK).

Les hele Børsmeldingen her.