Flyselskap

Norwegian med 13 prosent passasjervekst i januar

million ekstra napoli passasjervekst i januarNorwegians trafikktall for januar viser at over 2,6 millioner passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden, en økning på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt 2  638 958 passasjerer valgte å fly med Norwegian i januar, 305  026 flere enn samme måned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 18 prosent og kapasitetsveksten (ASK) økte med 27 prosent. Fyllingsgraden var på 76,1 prosent.

 Vi er godt fornøyd med passasjerveksten i januar, en måned som tradisjonelt er preget av lavere etterspørsel. Etter en periode med kraftig ekspansjon vil veksten nå avta og vi skal redusere kostnader og øke lønnsomheten.

Bjørn Kjos, Konsernsjef hos Norwegian.

Norwegian gjennomførte 99,5 prosent av de planlagte flygningene i januar (opp 0,6 prosentpoeng) og punktligheten var på 79,8 prosent (opp 7,4 prosentpoeng).

Utsetter leveranser

Norwegians datterselskap Arctic Aviation Assets har signert avtaler med flyprodusentene Boeing og Airbus om utsettelse av flyleveranser. Utsettelsene skal bidra til å kutte selskapets investerings-forpliktelser i år og neste år, skriver Norwegian i en børsmelding onsdag. Leveringen av 12 Boeing 737 MAX-fly utsettes fra 2020 til 2023 og 2024. Også leveringen av fire Airbus 321LR-fly utsettes, fra 2019 til 2020, noe som vil redusere årets investeringer.

Utsettelsene er i tråd med Norwegians strategi om å kapitalisere på oppskaleringen de siste årene og det endrede fokuset fra vekst til lønnsomhet. Norwegian skriver at meldingen er en forlengelse av informasjonen gitt om emisjonen der selskapet henter 3 milliarder kroner.

Passasjervekst i januar – svakt fjerde kvartal

I fjerde kvartal var omsetningen 9,7 milliarder kroner, en økning på 23 prosent fra samme periode foregående år. Veksten kom primært av internasjonal vekst og økt trafikk i Norden. Flere enn ni millioner reisende valgte å fly med Norwegian i fjerde kvartal, opp 12 prosent fra samme periode i 2017. Fyllingsgraden var 80,9 prosent og enhetskostnaden uten drivstoff falt med 14 prosent. Selskapet fikk et tap på sikring av drivstoff i fjerde kvartal tilsvarende 1,8 milliarder kroner, men noe av dette har nå blitt reversert på grunn av økning i oljeprisen.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene og øke inntjeningen fremover, slik at selskapet igjen skal bli profitabelt. Vi har optimalisert base- og rutestrukturen for å få en mer effektiv drift, solgt fly, utsatt leveranse av fly og ikke minst satt i gang et internt kostnadsreduksjonsprogram som vil bidra til at vi når målet om lønnsomhet. Vi går nå inn i en periode med lavere vekst og færre investeringer. Samtidig ser vi hele tiden på nye og smarte måter vi kan bli mer effektive, og tilby nye tjenester og produkter til eksisterende og nye kunder, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Kilde: Pressemelding Norwegian.