Flyselskap

Dreamliner satte fartsrekord

Dreamliner satte fartsrekord

 

Virgin Atlantic satt ny Dreamliner-fartsrekord etter å ha notert 1289 kilometer i timen på en flytur fra Los Angeles til London som tok bare 9 timer og 13 minutter.

Virgin Atlantic ruten fra Los Angeles til Heathrow (VS8) noterte 1289 kilometer i timen mens det fløy på en høyde av 35 000 fot over Pennsylvania. En Boeing 787 Dreamliner fikk drahjelp av en kraftig  jetstrøm som nådde over 321 kilometer i timen. Den enorme hastigheten varte ikke lenge og ble redusert over Atlanterhavet.

Men det innebar at flyet landet på Heathrows Terminal 3 klokken 8.22 på tirsdag – 48 minutter før ruteplanen. Gate-til-gate flytid var 9 timer, 34 minutter, og fra wheels-up til touchdown tok bare 9 timer, 13 minutter. Boeing er ikke i stand til å bekrefte om hastigheten som ble oppnådd av Virgin Atlantic-flyet er en rekord for to-motors flyet, da selskapet ikke fører statistikk over hastigheter. Den vanlige cruise-hastigheten for en Boeing 787 Dreamliner er 902 kilometer i timen.

Dreamliner satte fartsrekord – men ikke verdensrekord…

Det er likevel langt fra verdensrekorden for et passasjerfly på vei over Atlanterhavet. Den ble satt av et Concorde-fly som den 7. februar 1996 brukte utrolige to timer, 52 minutter og 59 sekunder på vei fra New York til London. Det supersoniske flyet kom da opp i en makshastighet på 2172,6 kilometer i timen.

Om jetstrømmer

Jetstrømmer (fra engelsk jet stream) er hurtige, smale strømmer av luft i atmosfæren. Jetstrømmene i øvre del av troposfæren på Jorda er de mest kjente, men jetstrømmer finnes også i andre lag av jordatmosfæren og i andre planeters atmosfære.

Jetstrømmene oppstår der temperaturforskjellene i atmosfæren er størst. Vinden går ikke direkte fra varme til kalde områder, men blir avbøyd av corioliskraften slik at den følger grensen mellom luftmassene. Polarfronten med sine vandrende lavtrykk bidrar til at den polare jetstrømmen blir relativt smal og plassert over polarfronten. I den intertropiske konvergenssonen stiger luft oppover og beveger seg så i høyden bort fra ekvator. Denne lufta er lite utsatt for friksjon og opprettholder vinkelmomentet. Når lufta når vendekretsene, blir den avbøyd mot øst av corioliskraften, og den subtropiske jetstrømmen dannes.

Kilde: Wikipedia.no / The Daily Mail