Flyplass Flyselskap

Endringer i flypassasjeravgiften fra 1. april 2019

Endringer i flypassasjeravgiften Legger til rette to av ti SAS gruser
Foto: Avinor

Ingen spøk å lage aprilspøk, men dette er dessverre ingen april spøk. Det blir billigere å reise i Europa, men en god del dyrere å fly lenger bort når regjeringen fra 1. april endrer satsene i flypassasjeravgiften.

Regjeringspartiene har lenge signalisert at de har ønsket å gjøre noe med flypassasjeravgiften. Da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram i fjor, ble det også varslet at avgiften skulle endres fra å ha én sats på 84 kroner for alle flyginger, til to satser.

Fra 1. april vil de nye satsene for avgiften derfor bli endret til 75 kroner for alle reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens den for alle andre reiser vil bli økt til 200 kroner, opplyser Finansdepartementet.

eierene gir ikke Senterpartiet Flyplasselskap egne flyruter «Noe av det dummeste jeg har hørt» er reaksjonene fra tidligere ansatte på Rygge flyplass etter at Høyre har vedtatt å fjerne flypassasjeravgiften.

Endringer i flypassasjeravgiften gradvis innført

Den omdiskuterte avgiften, som ble innført på alle flyginger fra norske flyplasser i 2016, ble blant annet oppgitt som grunn da Ryanair la ned all sin trafikk fra Moss lufthavn Rygge. Dørene på Rygge ble stengt 1. november 2016 som følge av at Ryanair la ned sin norske base her. Etter det har det vært stille på østfoldflyplassen, som på det meste hadde 1,8 millioner passasjerer i året.

Flypassasjeravgiften ble innført i juni 2017, og var på 80 kroner, pluss åtte kroner i merverdiavgift for innenriksruter. Nå har den steget til 83 kroner.

I statsbudsjettet for 2018 ble det tatt inn en tekst om at flypassasjeravgiften skal revurderes. Dette har Finansdepartementet varslet at vil komme i statsbudsjettet for 2019, som presenteres til høsten.

De fleste partiene på Stortinget har enten gått inn for å avvikle den omstridte avgiften, eller endre den slik at den får en mer tydelig miljøprofil. Det kan skje ved at den blir høyere for lange flyreiser.

Endringer i flypassasjeravgiften og historien bak

I perioden fra 1978 til 2002 var det en liknende avgift på flyging i Norge. Avgiften ble innført 1. mai 1978 som en avgift på charterreiser med fly fra norsk lufthavn.

Fra 1. januar 1994 ble avgiften omgjort til en avgift på alle flyreiser til utlandet. Fra 1. april 1995 ble også innenriksruter mellom Oslo og byene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim inkludert i avgiftsgrunnlaget, men med en lavere sats enn utenriksruter. Fra 1. april 1998 ble avgiften omgjort fra en avgift per passasjer (flypassasjeravgift) til en avgift per flysete (flyseteavgift). Denne omleggingen ble imidlertid reversert, og fra 1. juni 1999 var avgiften igjen utformet som en flypassasjeravgift.

Fra 1. april 2001 ble avgiften utvidet til å omfatte alle innenlandsstrekninger med fritak for flygninger til og fra lufthavner i Nordland, Troms og Finnmark. Fritaket gjaldt likevel ikke flygninger til og fra Tromsø og Bodø. Samtidig ble det innført en felles sats for innenlands- og utenlandsflygninger med 128 kroner per passasjer. Avgiften ble avviklet fra 1. april 2002.