Flyselskap

Nordmenn bekymret for fly forurensning

Nordmenn bekymret for fly forurensning
Foto: KLM

 

Mer enn 50 prosent av nordmenn mener flytrafikken er et miljøproblem – og hver tredje person får dårlig samvittighet når de bestiller flybilletter. Likevel er det få som vil trappe ned på flyreisene, og de fleste kjøper heller aldri klimakompensering på reisen.

Dette er tall som fremkommer i KLMs årlige skandinaviske bærekraftsundersøkelse, utviklet av Ipsos.

Fra et miljøperspektiv er flyet den transportformen som har blitt diskutert hyppigst i løpet av det siste året. Tall fra KLMs bærekraftsundersøkelse viser at nordmenns holdninger til luftfart har endret seg og at det er en økende forventning om at det skal være bærekraftig å fly.

Flynæringen kan og må bli mer bærekraftig, men løsningen er ikke å reise mindre, men å fly bedre. Det grunnleggende problemet er mangelen på bærekraftig drivstoff, ikke selve flyturen. Vårt utgangspunkt er at fossilt brensel i nær fremtid skal fases ut, og derfor investerer vi i økt bruk av biodrivstoff.

Paul Terstegge, General Manager for Air France-KLM Norden.

Villig til å betale mer for klimavennlig reise

Undersøkelsen viser at nordmenn flest, over to tredjedeler (76%) av befolkningen, ikke kjøper klimakompenasjon ved kjøp av flybilletter. Samtidig svarer mange at de ville flydd med et selskap som investerer i redusert klimapåvirkning – selv om det ville betydd en høyere pris på flyreisen. 42 prosent svarer at de ville godtatt en høyere pris dersom flyselskapet tok klimavennlige valg.

Når det gjelder nordmenns assosiasjoner med en bærekraftig flytur forbinder flest dette med drivstoffeffektive fly (56%), etterfulgt av viktigheten av full kapasitet (45%) og fly som går på biodrivstoff (35%). 2 av 10 nordmenn forbinder elektrifisering med en bærekraftig flyreise (20%).

– Politikere og bedrifter må jobbe bedre sammen om industrien skal lykkes i sin grønne overgang. Man kommer sjelden langt om man står alene, avslutter Paul Terstegge.

Nordmenn bekymret for fly forurensning i statistikken

1: Anser du det å fly som et miljøproblem? 

Totalt 2018 2017 2016
Ja, fly er et miljøproblem 52% 46% 45%
Nei, fly er ikke et miljøproblem 31% 38% 37%
Vet ikke 17% 16% 18%

2: Får du dårlig samvittighet av flyets miljøpåvirkning når du bestiller en flyreise?

Totalt 2018 2017 2016
Ja, ofte 5% 5% 6%
Ja, noen ganger 25% 24% 27%
Nei, aldri 67% 67% 64%
Vet ikke 4% 4% 4%

3: Tilgang til nasjonale og internasjonale flyreiser er nødvendig, selv om det påvirker miljøet

Totalt 2018 2017 2016
Stemmer helt 39% 42% 38%
Stemmer ganske bra 54% 51% 52%
Stemmer ikke noe særlig 5% 5% 8%
Stemmer ikke i det hele tatt 1% 3% 3%

4: I hvilken utstrekning påvirker flyets miljø- og klimapåvirkning hvor mye du kommer til å reise med fly fremover?

Totalt 2018 2017 2016
Jeg kommer til å reise like mye med fly 68% 70% 67%
Jeg kommer til å reise mindre med fly 21% 17% 20%
Jeg kommer ikke til å reise med fly i det hele tatt 2% 3% 4%
Vet ikke 9% 10% 8%

5: Har du noen gang de siste årene klimakompensert for en flyreise du har tatt, det vil si betalt ekstra for å kompensere for utslipp som din reise forårsaker?

Totalt 2018 2017 2016
Ja 8% 9% 18%
Nei 76% 74% 65%
Vet ikke 16% 17% 18%

6: Ville du valgt å fly med et flyselskap som investerer i redusert miljøpåvirkning?

Totalt 2018
Ja 32%
Nei 8%
Kanskje 50%
Vet ikke 10%

7: Er du villig til å gjøre det selv om prisen for flybilletten er høyere? 

Totalt 2018
Ja 42%
Nei 11%
Kanskje 45%
Vet ikke 2%