Flyselskap

Alle SAS piloter i Skandinavia tatt ut i streik

Alle SAS piloter
Foto: SAS

 

Natt til fredag ble det brudd i meklingen mellom SAS-pilotene og SAS i Norge, Sverige og Danmark. 1409 SAS-piloter tas ut i streik.

 • Vi føler på et stort ansvar for ikke å ramme passasjerene, og derfor har vi også strukket oss langt for å få et resultat. Vårt mål har vært å komme til enighet, men det har ikke lykkes partene å finne en løsning. Vi beklager dette sterkt overfor passasjerene våre, sier Christian Laulund, leder for Norske SAS-flygeres Forening, SAS-pilotene organisert i Norsk Flygerforbund.
 • Streiken kunne vært unngått dersom SAS hadde vist vilje til å komme oss i møte. I stedet møter vi en SAS-ledelse som mener at deres ansatte skal godta forringede arbeidsvilkår, uforutsigbar arbeidstid og usikkerhet for egen arbeidsplass. Vi ser da dessverre ingen annen mulighet enn å bruke de kampmidlene vi har til rådighet, sier Laulund.

Uforutsigbar arbeidstid

Et av pilotenes hovedkrav har vært større forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid. Mange av SAS-pilotene har i dag ikke kontroll på hvor, når og hvor lenge de skal jobbe. I verste fall kan man risikere å jobbe syv helger på rad.

 • Dagens turnusordning er uholdbar. Majoriteten av SAS-pilotene har ikke fast turnusordning, men er på en variabel turnus.  Å ikke kunne planlegge livet sitt er en stor belastning, og vi har derfor krevd større forutsigbarhet. Alle som har et familieliv kan forestille seg hvor krevende det er ikke å vite når man skal jobbe, sier Laulund.

Aksepterer ikke ensidig SAS-diktat

Rett før ​​forhandlingsstart valgte SAS overraskende å fjerne alle eksisterende avtaler med pilotene om samarbeid, produksjon, karriereutvikling og ansiennitetssystemer.

 • Det er uforståelig hvorfor SAS fjerner velfungerende avtaler som har bidratt til å skape et fremgangsrikt SAS som har levert overskudd. At SAS ensidig ønsker å diktere alle avtaler med sine ansatte kan vi ikke akseptere, sier Laulund.
 • SAS må begynne å samarbeide med sine ansatte for å utvikle selskapet. Vi er forberedt på at streiken kan bli langvarig. Vi forventer at SAS også viser vilje til å finne en løsning. Gjør de det, vil vi sette oss tilbake til forhandlingsbordet, avslutter Laulund.

I Norge streiker både SAS-pilotene som er organisert i Norske SAS-flygeres forening i Norsk Flygerforbund og i Scandinavian Norge Flygerforening i Parat.

Fakta om streikeuttaket:

 • Antall piloter i SAS Pilot Group (SPG) som tas ut i streik:
  • Norge: 545 piloter i Norge organisert i Norsk Flygerforbund og Parat.
  • Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotforening.
  • Danmark: 372 organisert i Dansk Pilotforening
 • Ambulanseflygninger unntas fra streik.
 • Piloter i administrative stillinger unntas fra streik.

Kilde: Pressemelding SAS Pilot Group