Flyselskap

Uten SAS vil Skandinavia isoleres

Skandinavia isoleres
Foto: SAS

 

Luftfartsnæringen er viktig for de skandinaviske landenes velstand. Dette viser en ny rapport som fokuserer på SAS rolle for økonomi, jobb og tilgjengelighet. Uten SAS tilstedeværelse og eksistens vil Skandinavia isoleres.

SAS ga Copenhagen Economics i oppdrag å analysere hvordan flyselskapet bidrar til økonomien i Sverige og Skandinavia. Rapporten og funnene ble presentert på et seminar på torsdag, i kjølvannet av SAS-streiken og den pågående klimadebatten. Ambisjonen i rapporten er å peke på hvor viktig luftfarten er for samfunnet som helhet, og først og fremst merke seg at Skandinavia har en meget stor flybransje sammenlignet med andre deler av Europa, gitt størrelsen på befolkningen.

Når det gjelder Sverige, går rapport-forfatterne gjennom en rekke områder hvor flybransjen generelt og SAS spesielt er en viktig motor for å holde den sosiale utviklingen i gang. Tidligere har blant annet Ryanair og Norwegian også pekt på effekten av flyvirksomheten i ulike markeder. SAS saken analyserer blant annet hva flyselskapet legger til arbeidsmarkedet og tilgjengelighet.

Bidrar til Svensk økonomi

SAS bidrar direkte til SEK 5,9 milliarder til den svenske økonomien. I tillegg kjøper SAS kjøp fra svenske underleverandører til en verdi på 4,7 milliarder kroner. For hele Skandinavia er verdien opp til 34,2 milliarder kroner gjennom direkte, indirekte og induserte effekter. Som et nettverk selskap med Arlanda som base, er det sosioøkonomiske bidraget per passasjer større enn andre flyselskaper.

Skandinavia isoleres
Kilde: Copenhagen Economics

Det er i overkant av 9 900 heltidsansatte i Skandinavia, ytterligere 7 300 arbeider for de ulike underleverandører, og ifølge beregningene er også 2800 personer indirekte ansatt. Av de 20 000 jobbene er 7 800 i Sverige.

Skandinavia isoleres

Copenhagen Economics mener at den økte tilgjengeligheten, både i Sverige og resten av verden, er SAS største bidrag. SAS står for over 32 prosent av Sveriges totale nasjonale og internasjonale tilgjengelighet gjennom sine direkte og indirekte forbindelser. SAS flyr årlig 6,7 millioner passasjerer til og innenfor Sverige. Dette tilsvarer 30% av alle flygende forretningsreisende og fritidsreisende. Passasjerene som kommer til Sverige med SAS, bidrar med et årlig forbruk tilsvarende 45 milliarder kroner eller 14% av Sveriges årlige turisme inntekter.

Rapporten demonstrerer med all ønsket klarhet betydningen av luftfart i å bygge tilgjengelighet til, fra og i Skandinavia. Luftfartsnæringen og SAS gir vilkår for vekst og velstand, muliggjør fortsatt utvikling og skaper nyskapende kraft i skandinaviske bedrifter og samfunn. Dette gjøres parallelt med vår langsiktige bærekraftig innsats for å redusere klima-påvirkningen av luftfart.

Rickard Gustafson, CEO, SAS.

Les hele rapporten her: