Flyselskap

SAS ansatt pågrepet med promille

SAS ansatt pågrepet med promille

En kabinansatt på et SAS-fly som skulle fra Sola til København ble søndag pågrepet for promille, skriver Stavanger Aftenblad.

Jeg kan bekrefte at politiet som er stasjonert på Stavanger Lufthavn, Sola gikk til pågripelse av en kvinnelig kabinansatt på et SAS-fly som skulle til København søndag formiddag. Årsaken var mistanke om promille, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørvest politidistrikt til avisen.

SAS ansatt pågrepet med promille

Det ble tatt en blodprøve av kvinnen som bekreftet at hun hadde promille. Selv om promillen var lav, ser politiet svært alvorlig på saken.

Når det gjelder fly og sikkerhet, så er det nulltoleranse når det kommer til å ha promille på jobb. Passasjerene skal aldri tvile på sikkerheten når de er ute og flyr. De skal føle seg trygge.

Victoria Hillveg, operasjonsleder i Sørvest politidistrikt.

Flyet som skulle til København fikk aldri lettet, og ble kansellert med årsakskode «operational reasons». Sørvest politidistrikt har opprettet en straffesak mot kvinnen.

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, sier til avisen at de håndterer saken etter gjeldende regler.

– SAS har klare rutiner for oppfølging, og ser svært alvorlig på hendelsen. Sikkerheten er høyeste prioritet og vi har nulltoleranse for alkohol i tjenesten.

Luftfartsloven

§ 6-11. Alkoholpåvirkning mv.

Ingen må gjøre eller forsøke å gjøre tjeneste om bord når han eller hun er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller når sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak gjør vedkommende uskikket til å utføre tjenesten på en betryggende måte.

Som påvirket av alkohol anses i alle tilfelle den som har

1. en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller
2. en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,1 milligram per liter luft.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når en person i alle tilfelle må anses som påvirket av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol.

En person skal ikke regnes som påvirket dersom vedkommende har brukt legemiddel i tråd med de krav som er knyttet til sertifikat gitt i medhold av denne loven kapittel V.

Villfarelse om alkoholkonsentrasjonens størrelse fritar ikke for straff. Det samme gjelder villfarelse med hensyn til størrelsen av konsentrasjonen av annet berusende eller bedøvende middel.

Kilde: Lovdata.no