Flyselskap

Norwegians finansielle snuoperasjon

god passasjervekst finansielle snuoperasjon
Foto: Norwegian.

Norwegian la torsdag fram et kvartalsresultat preget av lavere kostnader og økte inntekter, i tråd med selskapets strategi. Norwegians finansielle snuoperasjon. Til tross for lavere vekst og problemene med flytypen Boeing 737 MAX, viser tallene for andre kvartal et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 2,3 milliarder NOK.

Det underliggende driftsresultatet doblet seg sammenliknet med fjoråret og endte på 2,3 milliarder NOK, det høyeste i andre kvartal noensinne. Inntektene per setekilometer (RASK) økte med 13 prosent, og inntektene per passasjerkilometer (yield) steg med 11 prosent. Omsetningen dette kvartalet økte med 19 prosent til 12 milliarder NOK, hovedsakelig drevet av selskapets langdistanseruter. Nesten 10 millioner passasjerer reiste med Norwegian dette kvartalet, like mange som på samme tid i fjor. Fyllingsgraden var på 88 prosent, opp 1,2 prosentpoeng.

Norwegians finansielle snuoperasjon

Norwegian har endret strategi fra vekst til lønnsomhet gjennom en rekke tiltak som blant annet inkluderer optimalisering av rutenettverket og et omfattende kostnadsreduksjonsprogram. Kapasiteten (ASK) har avtatt fra rekordhøye 48 prosent i andre kvartal 2018 til seks prosent i andre kvartal 2019. Selskapets interne kostnadsreduksjonsprogram, #Focus2019 fortsetter med full styrke og har ført til besparelser på 554 millioner NOK dette kvartalet. Selskapet har dermed nådd målet om kostnadskutt på over én milliard NOK hittil i år.

Kvartalstallene viser at vi leverer på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Til tross for driftsutfordringer utenfor vår kontroll, som 737 MAX-problemene, leverer vi det høyeste underliggende driftsresultatet for andre kvartal i Norwegians historie. Jeg er også tilfreds med bestillingene fremover, spesielt på langdistanse.

Bjørn Kjos, avtroppende konsernsjef.

Norwegian fikk levert fire nye Boeing 787 Dreamlinere i andre kvartal. Med en gjennomsnittlig flåtealder på 3,8 år, er Norwegians flyflåte en av verdens yngste og mest drivstoffeffektive.

MAX-oppdatering

I mars ble selskapets 18 Boeing 737 MAX-fly tatt ut av produksjon. Selskapet har slått sammen flygninger og tilbudt kunder alternative avreisetidspunkt på andre Norwegian-flyvninger for å løse situasjonen på best mulig måte for berørte passasjerer. Norwegian vil fortsette å jobbe for at færrest mulig berøres, noe som også innebærer innleie av fly.

MAX-situasjonen har hatt en negativ påvirkning på selskapets drift, etterspørsel og kostnader. Norwegian anslår disse kostnadene til å være om lag 700 millioner NOK for 2019.

Flere nye utmerkelser i andre kvartal

  • Verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter for femte år på rad av SkyTrax World Airline Award i juni.
  • Europas beste lavprisselskap for femte år på rad av World Travel Awards i juni.
  • Norwegian Reward kåret til flybransjens beste lojalitetsprogram i Europa og Afrika av Freddie Awards i april.
  • Europas beste lavprisselskap under Passenger Choice Awards i april.