Flyselskap

Vil ikke endre flyvanene for klima

flyvanene
INGEN FLYSKAM, ENDA: Vi flyr like mye som før og færre er bekymret for klima. Kun et fåtall er villig til å fly mindre for å skåne miljøet, viser en fersk reiseundersøkelse fra FINN. Foto: Getty images via Finn.

Vi flyr like mye som før og kun et fåtall er villig til å fly mindre for å skåne miljøet, viser en fersk reiseundersøkelse fra FINN. Vi ønsker ikke å endre flyvanene for klima.

Tall fra FINN reise viser at antall flyreiser har holdt seg stabilt fra 2018 til 2019, og hittil i år har det vært et gjennomsnitt på rundt tre millioner flyreiser månedlig i det norske markedet til inn- og utland.

Ingen endring i flyvanene. Terje Berge Foto: Finn.no

Halvparten av oss har flere enn tre flyreiser i året. 2019 har vært “det store klimaåret” og flyskam har virkelig blitt et etablert begrep. Likevel ser vi at få nordmenn er villig til å gi opp ferie- og fly vanene sine for miljøet. I motsetning til våre svenske naboer, virker vi foreløpig relativt upåvirket av flyskam-diskusjonen.

Terje Berge, kommersiell direktør i FINN Reise.

En fersk reiseundersøkelse FINN reise har gjennomført i samarbeid med Opinion* viser at 63 prosent av oss planlegger å dra på ferie til utlandet i 2020, noe som er en økning på 12 prosentpoeng fra i fjor. Flertallet planlegger å feriere både i utlandet og i Norge.

Vestlendingene endrer flyvanene

Siden FINNs forrige reiseundersøkelse i mai 2019 er det seks prosentpoeng færre som oppgir at de er bekymret for klimaendringene. Tre av fire oppgir nå at de ikke lar seg påvirke av miljøfokuset i mediene i det hele tatt.

Vi ser tendenser til at Osloboere er mer bekymret for klimaendringene enn folk fra andre landsdeler. Men, til tross for noe klima bekymring blant oss er det kun i underkant av to av 10 som faktisk er villige til å fly mindre, og det er i hovedsak kvinner og de yngste.

De som ikke vil kutte antall flyreiser oppgir at det er fordi de vil dra steder det er vanskelig å komme til uten fly, eller fordi de ikke tror deres flyreiser utgjør noen forskjell for miljøet. Folk fra Vestlandet er mer interessert i å kutte i antall flyreiser enn de på Østlandet. De som bor i Nord-Norge er minst villig til å kutte antall flyreiser.

Pris og destinasjon trumfer klima – foreløpig

I valg av reisemål er det pris og destinasjon som utgjør de viktigste faktorene. Kun syv prosent av de spurte oppgir at de prioriterer klimavennlige alternativer når de velger reisemål.

FINN reise har utviklet et CO2-filter som hjelper brukerne med å velge flyreiser med lavt klimautslipp, basert på informasjon fra GoClimateNeutral. Per i dag er det imidlertid kun 4,5% av de som aktivt bruker filtrene øverst i flysøket som bruker dette CO2-filteret.

Berge forklarer at man likevel ser at miljøhensyn vektes stadig tyngre av brukere. Blant annet øker kjøp og salg av brukt på Torget for hvert år som går, og elbil er svært ettertraktet på FINN motor. Han har troen på at vi vil se en lignende utvikling også på reisefronten.

– Stadig flere flyselskap tilbyr klimakompensasjon, og jeg spår at både filtrering på lavest utslipp og kjøp av klimakvoter vil bli viktigere hensyn ved valg av reise fremover, sier Berge.

Om FINNs reiseundersøkelse*
Gjort av Opinion på vegne av FINN reise i oktober 2019. Landsrepresentativ undersøkelse med 1000 respondenter, gjennomført på web. Spørsmål om reiseplaner og preferanser for 2020, blant annet med spørsmål om sommerferien. Ta kontakt for segmentering på kjønn, alder og landsdeler.