Flyplass Flyselskap

Regjeringen vil styrke konkurransekraften til norsk luftfart

konkurransekraften til norsk luftfart

Regjeringen vil styrke konkurransekraften til norsk luftfart.

Jeg vil styrke norsk luftfart og styrke grunnlaget for flytilbudet i distriktene. Derfor legger vi nå om avgiftene flyselskapene betaler til Avinor for tjenester.

Jon Georg Dale, samferdselsminister, FRP.

Med dette følger han opp Granavolden-plattformens ambisjon om å restrukturere luftfarts-avgiftene for å sikre økt konkurransekraft.

– Sammenlignet med mange andre land i Europa lar vi flyplassene i Norge bære en større del av kostnadene knytt til flysikrings-tjenestene, særlig de såkalte innflygingstjenestene. Jeg ønsker å flytte noen av disse kostnadene, slik at de flyene som bare flyr igjennom norsk luftrommet må dekke en del som er mer lik det de møter i andre land, seier Dale.

Konkurransekraften til norsk luftfart

Videre innfører regjeringen avgiftsendringer som styrker grunnlaget for de kommersielle distriktsrutene.

Vi vil gi fritak fra plikten til å betale for inntil 6 tonn av den vektbaserte startavgiften. Dette styrker grunnlaget for flytilbudet på de minste flyplassene våre.

Det er også bestemt at Sandefjord Lufthavn AS ikke bli pålagt å dekke kostnader til innflygingsteneste de er avhengige av.

Gjennom høringsrundene er det også kommet andre innspill fra norske flyselskap som Samferdselsdepartementet vil vurdere i lys av de erfaringene denne avgiftsendringen medfører.

Fritak fra startavgiften vil bli gjennomført med virkning fra 1. mars 2020. Flyttingen av flysikringskostnadene blir gjennomført fra 1. januar 2020 – da tredje referanseperiode av det felleseuropeiske systemet for effektivisering av flysikringstjenestene trer i kraft.

Kilde: Samferdselsdepartementet


 

Luftfart er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og til og fra utlandet. Næringen er  internasjonal og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

Underveistjenesten

Avinor leverer flygekontrolltjeneste for norsk luftrom og store deler av Nord-Atlanteren. Tjenesten leveres av om lag 350 medarbeidere ved Avinors kontrollrom i Stavanger, Røyken og Bodø. De viktigste kundene norske og internasjonale flyselskaper, Forsvaret og de lufthavnene som Avinor driver innflygingskontroll for.

Innflygingstjenesten

Avinor Flysikring leverer flygekontroll-, informasjons- og alarmtjeneste ved 20 kontrolltårn. Kundene er Avinors egne lufthavner, Forsvaret og private lufthavner. Kontrolltårnene har ansvaret for å håndtere flytrafikken rundt og på lufthavna, og sørge for sikker og effektiv avvikling av trafikken. Tårn- og innflygingskontrollenhetene håndterer 750 – 800 000 flybevegelser årlig.

Kilde: Avinor Flysikring