Flyselskap

Avinor stenger ni kortbaneflyplasser midlertidig for kommersiell rutetrafikk

Avinor stenger ni kortbaneflyplasser
Foto: Avinor.

Avinor har besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette gjøres for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til andre lufthavner. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt. Avinor stenger ni kortbaneflyplasser

Regjeringen har iverksatt de mest inngripende tiltak i fredstid for å sikre vårt samfunn. Avinors oppgave i denne situasjonen er å bidra til å sikre at liv, helse og vitale samfunnsinteresser ivaretas for hele nasjonen gjennom hele krisen. Transport og Avinor er av myndighetene definert som en sentral del av nasjonal helseberedskap. Stengingen gjøres for å sikre at denne beredskapen kan opprettholdes over tid.

Avinors ansatte vil også utsettes for smitte, vil gå i karantene eller ivareta et omsorgsansvar for egne barn/personer de har omsorg for. For å sikre at vi har et nettverk av flyplasser i drift, frigjør vi nå ressurser slik at vi er mer robuste ved andre lufthavner og på den måten kan sikre drift over tid. Berørte lufthavner vil sikres et flytilbud ved at det organiseres transport til nærliggende lufthavn.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Avinor stenger ni kortbaneflyplasser – vurderer ytterligere tiltak fortløpende

Følgende lufthavner vil bli midlertidig stengt for kommersiell trafikk fra og med onsdag 18. mars, naturlig alternativ lufthavn i parentes;

  • Vardø (Alternativ lufthavn Vadsø)
  • Berlevåg (Alternativ lufthavn Båtsfjord)
  • Sørkjosen (Alternativ lufthavn Tromsø)
  • Stokmarknes (Alternativ lufthavn Andøya)
  • Svolvær (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes)
  • Mo i Rana (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)
  • Mosjøen (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)
  • Førde (Alternativ lufthavn Sogndal eller Florø)
  • Sandane (Alternativ lufthavn Ørsta/Volda eller Florø)

– Stenging av ni kortbaneflyplasser for kommersiell trafikk er et første tiltak for å sikre at det er tilgjengelig ressurser for å drifte et nettverk av flyplasser. Avinor vurderer fortløpende ytterligere tiltak, inkludert tiltak ved Oslo lufthavn, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.