Flyplass Flyselskap

Skuffelse over regjeringens mangler i støtte til luftfarten

mangler i støtte til luftfarten
Foto: Avinor.

Parat-leder Unn Kristin Olsen er glad for at regjeringen har fulgt opp flere av Parats forslag, blant annet forslagene om å oppheve flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften, men etterlyser mer kraftfulle virkemidler som sikrer likviditet på kort og lang sikt. Skuffelse over regjeringens mangler i støtte til luftfarten.

Parat-lederen legger til grunn at dette er den første av flere tiltak som må komme.

Det er i tiltakene presentert fredag, ikke nok til å møte den akutte situasjonen i luftfarten og i reiselivet. Her må regjeringen svært raskt komme tilbake med lån, kredittfasiliteter og ytterligere tilbakebetaling av avgifter. Fra Parats side bidrar vi gjerne med forslag til løsninger.

Unn Kristin Olsen.

Mangler i støtte til luftfarten

Hun har merket seg fra pressekonferansen at finansministeren at han og regjeringen fortsatt er i kontakt med luftfarten.

– Denne kontakten må resultere i konkrete, raske og resolutte nye tiltak som tilfører likviditet, sier Parat-lederen.

Hovedtillitsvalgte for pilotene; Sindre Haanshuus fra Widerøe, Jan Levi Skogvang fra SAS og Alf W. Hansen fra Norwegian er skuffet.

Skal vi opprettholde norske selskaper i norsk luftfart, har regjeringen dårlig tid. Fly settes på bakken og ansatte permitteres. Her må det tilføres likviditet umiddelbart. Det er positivt å fjerne avgifter, men de får ingen virkning uten at flyselskapene er i drift, sier de tre pilot-lederne i en felles uttalelse.

Pressemelding: Parat

Parat er en partipolitisk uavhengig norsk arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Parat ble etablert 1. januar 2005 da forbundene Flerfaglig FellesOrganisasjon (2fo) og Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO) (stiftet 1979) ble slått sammen. Parat har ca 40 000 medlemmer og organiserer innenfor alle sektorer i arbeidslivet. Parat har tariffavtaler med alle de store arbeidsgiverorganisasjonene. Medlemmenes interesser ivaretas gjennom organisasjonens over 3000 tillitsvalgte i hele landet og et sekretariat.