Flyplass Flyselskap

Widerøe Ground Handling vinner ny kontrakt ved Haugesund Lufthavn

Haugesund lufthavn
Foto: Pressmelding Widerøe.

Widerøe Ground Handling (WGH) har mottatt melding om tildeling av kontrakt om leveranse av sikkerhetskontrolltjenester på Haugesund Lufthavn for Lufthavndrift AS (LUD) med virkning fra 1. september 2021.

Tildelingen av kontrakten ved Haugesund Lufthavn er en viktig milepæl i utviklingen av WGH som totalleverandør ved norske lufthavner.

Ved valg av WGH som leverandør av sikkerhetskontrolltjenester er vi trygge på at vi har valgt en leverandør som innehar alle de kvaliteter vi er ute etter med hensyn til etterlevelse av de strengeste krav til sikkerhet og kvalitet. WGH er en samarbeidspartner på lufthavnen i dag og vi ser frem til å utvide og utvikle dette samarbeidet slik at lufthavnen kan nå sine målsetninger om kontinuerlig forbedring og effektivisering i den utfordrende tiden luftfartsindustrien nå står overfor og som vil være gjeldende i de nærmeste årene.

Tore Lillenes, administrerende direktør i Lufthavndrift AS.

Haugesund Lufthavn

Haugesund lufthavn ledes WGHs avdeling av stasjonssjef Sveinung Helgeland.

Oppgavene har så langt dreid seg om passasjerservice, bagasje- og frakthåndtering for de ulike flyselskaper som flyr inn og ut av flyplassen Nå gleder vi oss nå til å ønske nye medarbeidere velkommen, og å etablere sikkerhetskontrolltjenesten som en sentral del av vår daglige drift.

WGH er Norges største leverandør av bakketjenester til fly, med egen organisasjon på 42 lufthavner. Bakketjenester inkluderer en omfattende rekke av service-tjenester og tekniske tjenester for flyhandling. Servicetjenester inkluderer blant annet oppgaver som innsjekking av passasjerer og bagasje, ombordstigning ved avgang, og mottak ved ankomst, ankomstservice.

WGH er også en stor leverandør av assistansetjenester» til passasjerer med funksjons- eller bevegelseshemminger på de lufthavnene vi er til stede. Selskapet ble nylig tildelt flere store kontrakter om leveranse av assistansetjenester gjeldende fra 1. mai med Avinor (for 39 lufthavner) i tillegg til ny kontrakt med Haugesund Lufthavn gjeldende fra 1. juni, og innehar løpende kontrakt med Torp Sandefjord Lufthavn. WGH er dermed desidert største leverandør av assistansetjenester til det reisende publikum på norske flyplasser (utenfor OSL).

Tekniske tjenester omfatter blant annet flyparkering, bakkestrøm til fly, tilknytning til passasjerbroer eller trapper, vannfylling, toalett-tømming, lasting og lossing av bagasje, frakt og post, opplasting av cateringvarer til utenlandsfly, renholdstjenester og «de-ice» (fjerning av snø og is fra flyskrog og vingeflater før avgang).

Om Widerøe Ground Handling

Widerøe Ground Handling er spesielt kjent blant sine tradisjonelle kunder, flyselskapene, for å være i front av utviklingen når det gjelder automasjon og innovative løsninger for passasjerservice, informasjonstjenester og datautveksling.

Selskapet er sikkerhetsgodkjent fraktleverandør på 39 av lufthavnene. Ved flere av disse egne sikkerhetskontrollører og eget utstyr for sikkerhetskontroll under et sikkerhetsprogram godkjent og overvåket av Luftfartstilsynet. WGH har egne sertifiserte instruktører i sikkerhetskontroll-fagene og innehar godkjenning som opplæringsbedrift for vektere og for sikkerhetskontrollører for flyplasstjeneste. Med overtakelse av sikkerhetskontrolltjenestene ved Haugesund lufthavn tar selskapet et viktig skritt i retning av å komplettere en allerede omfattende produktportefølje innen lufthavnrelaterte tjenester.

 

%d bloggere liker dette: