Flyselskap

Widerøe fortsetter den gode utviklingen

den gode utviklingen
Foto- @Nipeninge

Markedet fortsetter sin sterke utvikling også i mai og Widerøe setter passasjerrekord med mer enn 300 000 passasjerer. Widerøe øker produksjonen i mai, men passasjerveksten øker mer noe som gir en positiv utvikling i kabinfaktor. Passasjerveksten mot fjoråret er betydelig. Dette er naturlig med pandemi og reiserestriksjoner som bakteppe for 2021.

Widerøe er prioritert leverandør på 76 av 115 utlyste innenriksstrekninger i Statens fellesavtale om kjøp av flyreiser for offentlige tjenestereiser. Dette er 66% av alle utlyste strekninger på norsk innenriks.

Widerøe forventer at juni også blir en sterk måned. Salget for sommeren er godt, de nye sommerrutene til Middelhavet har et bra salg. Vi ser også en bra utvikling i salg på norsk innenriks og har forventninger om nok en god Norgessommer.

Gjennom statlige fellesavtaler om kjøp av flyreiser for offentlige tjenestereiser, er Widerøe prioritert leverandør på 76 strekninger av 115 utlyste strekninger innenriks. Widerøe ga tilbud på totalt 94 av alle utlyste strekninger og fikk avtale på totalt 78 strekninger. Det er flere av strekninger hvor Widerøe ikke har avtale med staten i dag, og det forventes trafikkøkning som følge av avtalen allerede fra høsten 2022.

Mai har også høyere utslipp enn mai 2021. Dette skyldes flere lange ruter og økt bruk av jetfly i produksjonen for mai.

Den gode utviklingen fortsetter

 

Markedet fortsetter den positive utviklingen i mai. Det er spesielt hyggelig å konstatere at vi klarer å fylle flyene enda bedre i mai til tross for økt produksjon. Vi har imidlertid fremdeles is i magen. Høsten og vinteren kan bli tøff og vi går sesongen i møte helt uten hjelpetiltak. Det er derfor utrolig viktig for oss at disse vår og sommermånedene klarer å levere gode tall. – Vi er selvsagt også svært fornøyde med at vi er prioritert leverandør av flyreiser på hele 76 av totalt 115 utlyste reisestrekninger innenriks. Dette er en milepæl for oss i Widerøe og viser at vi har tatt steget fra å primært mate andre flyselskap med passasjerer inn mot stamrutenettet, til å kunne tilby et helhetlig tilbud fra dit folk er til dit de skal med Widerøe som eneste leverandør.

 

 

Mai 2022 2021 Endring
Passasjerer (1000) 308 174 77 %
Kabinfaktor 62,5 % 50 % 12 p.p.
RPK (millioner) 115 63 83 %
ASK (millioner) 184 126 46 %
CO2 (kg/sete) 33,7 29,5 14 %
12 mnd. rullerende 2022 2021 Endring
Passasjerer (1000) 3 018 1 789 69 %
Kabinfaktor 59,3 % 46,3 % 13 p.p.
RPK 1 138 625 82 %
ASK 1 919 1 350 42 %
CO2 (kg/sete) 33,2 29,4 13 %

Om Widerøe

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Property AS, Widerøe Asset AS og Widerøe Zero. Til sammen er vi mer enn 3300 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Flyveselskap flyr til 49 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartskonsern. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

%d bloggere liker dette: