Flyselskap

Mekling for SAS-piloter fra søndag

Travel Pass Biofuel Mekling for SAS-piloter
Foto: SAS.

 

SAS-pilotene i Skandinavia har en pågående mekling i Sverige. I Norge starter meklingen førstkommende søndag, med frist natt til onsdag 29. juni. SAS pilotenes krav er i tråd med frontfagsmodellen.

Leder i SAS Norge flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvang, sier at SAS-pilotene ønsker å få et lønnsoppgjør på linje med andre arbeidstakere i Norge.

Vårt økonomiske krav er i tråd med resultatet i frontfaget. Videre har vi i dag kun fri én helg i måneden og ønsker å øke dette til to. Dette for å kunne planlegge noe mer fritid med familie og venner.

Jan Levi Skogvang, Leder i SAS Norge flygerforening.

Pilotlederen håper SAS-ledelsen kommer pilotene i møte.
– Jeg mener våre krav er moderate og er noe SAS bør kunne akseptere. Samtidig registrerer vi at SAS-ledelsen legger opp til streik og lockout, noe vi mener er unødvendig og er fra vår side innstilt på å bli enige med arbeidsgiver under meklingen, sier Skogvang.

Pilotene møtes med krav på 30% nedgang på allerede konkurransedyktige vilkår, samtidig som at jobbene deres flyttes ut i bemanningsbyråer.

Mekling for SAS-piloter starter søndag

SAS-ledelsen har brukt pandemien til å si opp nesten halvparten av pilotene i selskapet. Disse har alle fem års rett til å få jobben sin tilbake, før SAS kan ansette nye piloter. Til tross for store protester fra ansatte, har SAS-ledelsen opprettet to nye datterselskaper etter bemanningsbyrå-modellen, kalt Connect og Link. Disse selskapene er malt i SAS-farger og skal ta over fly og ruter som SAS opererte før pandemien.

76 års samlet flygererfaring på det krevende rutenettet i Skandinavia byttes nå ut med nyansatte fra hele verden på dårligere vilkår. De leies inn gjennom bemanningsselskap, mens 450 av de oppsagte SAS-piloter fortsatt er arbeidsledige.

Tariffavtalene mellom SPG og SAS gikk ut 31. mars, og tarifforhandlingene ble brutt 29. mars da SAS-ledelsens omfattende krav om 30% nedgang i vilkår ikke kunne aksepteres av SPG.

På siden av tarifforhandlingene har SPG hatt samtaler med SAS-ledelsen for å forsøke å finne en løsning. SPG har lagt frem tilbud på betydelige besparelser, men med et motkrav om at alle SAS-piloter skal omfattes av samme tariffavtale. SAS-ledelsen har avvist disse forslagene, og SPG ser ingen annen mulighet enn å varsle om plassoppsigelse og å søke en løsning gjennom mekling.

%d bloggere liker dette: