Flyselskap

Lufthansa og UFO er enige om ny kollektivavtale for rundt 19.000 kabinansatte

Lufthansa og UFO
Foto: Lufthansa.

Lufthansa og UFO har kommet frem til ny kollektivavtale. Nesten 2750 kroner  mer i grunnlønn fra 1. januar 2023, og 2,5 prosent mer grunnlønn fra 1. juli 2023 for rundt 19 000 Lufthansa-kabinansatte. Over 17 prosent mer i startlønn, og rundt 9 prosent mer i den øvre del av tariffen. Nye kollektive arbeidsvilkår tilbyr nye perspektiver og garanterer mer fleksibilitet Lufthansa og UFO har dermed inngått alle sine tariffavtaler

Lufthansa og kabinansattes fagforening «Unabhängige Flugbegleiter Organization» (UFO) har kommet til enighet om en ny tariff- og ansettelsesavtale, sammen med en ny kollektiv deltidsavtale for Lufthansas kabinpersonell.

Den nye tariffavtalen inneholder følgende vilkår:

  • Grunnlønnen økes med 250 euro fra 1. januar 2023.
  • Grunnlønnen økes med ytterligere 2,5 prosent fra 1. juli 2023.
  • Den nye tariffavtalen vil være gjeldende til minst 31. desember 2023.

Den nye tariffavtalen kommer spesielt nyansatte til gode: Startlønnen for kabinpersonell økes med over 17 prosent. Kabinpersonell på høyeste lønnstrinn vil også få om lag 9 prosent økning i grunnlønnen. Lufthansa og UFO nådde allerede i august i år enighet om fem engangs-utbetalinger på til sammen 1200 euro til alt kabinpersonell, i lys av den nylige utviklingen i levekostnader. Partene i arbeidslivet har også blitt enige om en ny tariffavtale som tilbyr nye og mer fleksible deltidsansettelser for økt produktivitet; spesielt i sommermånedene med stor etterspørsel etter flyreiser.

streiken er over Lufthansa kutter 29 000 stillinger
Foto: Lufthansa.

Lufthansa og UFO er enig

Vi er glade for at vi har oppnådd en avtale med vår fagforening UFO om lønnsøkninger som har en solid sosial dimensjon for  Lufthansas-kabinansatte.  Våre kabinansatte i lavt- og mellomlønns gruppene vil nyte godt av avtalen vi har oppnådd. Med dette tar vi sosialt ansvar, samtidig som vi sikrer vår attraktivitet som arbeidsgiver. Og de fleksible nye arbeidstidsmodellene tilbyr utsikter, perspektiver og tiltalende arbeidsvilkår som er nøye tilpasset behovene til våre kabinansatte.

Michael Niggemann, Chief Officer Human Resources and Labour Director i Lufthansa.

Inngåelsen av den nye tariff- og arbeidsavtalen avslutter også formelt «krise-avtalen» som ble inngått i juni 2020 som svar på koronavirus-pandemien. Den nye avtalen er fortsatt betinget av godkjenning fra relevante organer og UFO-medlemmer.

%d bloggere liker dette: