Flyselskap

Enda sterkere passasjervekst hos Norwegian

DY Dreamliner

Tempoet i Norwegians vekst økte igjen mot slutten av sommeren. Selv med en kraftig kapasitetsvekst klarte selskapet å fylle like mange seter som i fjor.

Flyselskapet Norwegian slapp tirsdag ferske tall for august trafikken. Rapporten viser at selskapet fraktet 2,87 millioner passasjerer, en økning på 12 prosent fra de 2,57 millionene de fraktet på samme tid i fjor.

Dermed har passasjerveksten til Norwegian kommet opp til nivået vi så i juni. Da hadde selskapet en passasjervekst på 13 prosent. Til sammenligning hadde Norwegian litt over 2,9 millioner passasjerer i juli, en økning på om lag ni prosent fra året før.

Dermed ser det ut til at problemene Norwegian støtte på i juli nå er historie og at passasjerene strømmer tilbake. I juli ble selskapet rammet av flygelederstreiker på kontinentet og interne logistikkproblemer som første til mange kanselleringer og forsinkelser i starten av måneden.

Dette kommer også frem i punktligheten, som økte fra 64,9 til 77,6 prosent fra juli til august. 99,6 prosent av oppsatte avganger ble gjennomført, omtrent på nivå som tidligere.

Selv om Norwegian ikke oppgir totale billettinntekter, kan man basert på tallene i rapporten regne seg frem til at billettinntektene økte fra 2,0 til 2,3 milliarder kroner, mot samme tid i fjor.

Dreamlinere gir passasjervekst

I august gikk det til sammenligning på skinner for flyselskapet. Kapasiteten (målt i ASK – antall tilgjengelige setekilometer) økte med 17 prosent fra i fjor. Fyllingsgraden viser at selskapet klarte å fylle like mange seter som i fjor, knappe 90 prosent. Den totale trafikkveksten (målt i RPK – inntektsgivende passasjerkilometer) økte dermed like mye som kapasitetsveksten, siden flyene var like fulle. Marginen (yield) holdt seg relativt stabil og falt fra 0,47 til 0,46 kroner sammenlignet med august i fjor.

På langdistanserutene virker det som appetitten i markedet er nesten umettelig.

Selskapet har over lang tid kunnet vise til en svært høy fyllingsgrad på rutene til Asia og USA. Trenden fortsatte i august for selskapet. Norwegian kan nemlig vise til at de solgte hele 96 prosent av langdistansesetene som var tilgjengelige.

– Trafikktallene for august viser at den positive passasjerutviklingen fortsetter med god fyllingsgrad i alle markeder. Ikke minst er vi svært godt fornøyd med langrutene som stadig appellerer til flere reisende på begge sider av Atlanteren, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian, i en pressemelding.

Norwegian har store ordre inne for nye fly og i løpet av 2016 skal selskapet etter planen motta 21 nye fly fra fabrikk. I august fikk selskapet overlevert to nye kortdistansefly av typen Boeing 737–800. I juli fikk selskapet overlevert enda et nytt langdistansefly av typen 787–9.